Елементи, в яких Відділ: "Наукові установи України > Національна академя медичних наук України" та Рік: 2011

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Перейти до: Стаття
Число елементів: 83.

Стаття

(2011) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 82-85. ISSN 2223-6757

(2011) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (4(28)). с. 70-72. ISSN 2223-6757

(2011) Науково-виробничий щомісячний журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» № 1, Київ, Редакція журналу «Охорона праці», - 64 с. Науково-виробничий журнал «ОХОРОНА ПРАЦІ» (1).

Єна Т.А., Кальниш В.В. (2011) ПРОГНОЗУВАННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 9-17.

Акименко В.Я., Міхіна Л.І. (2011) УДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ХІМІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВОГО І ГРОМАДСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 26-33. ISSN 20777485

Александрова Л.Г. (2011) ДО ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНІЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ЗАБРУДНЕННЯМ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ХІМІЧНИМИ РЕЧОВИНАМИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 71-81. ISSN 2223-6757

Александрова Л.Г., Макарчук Я.В. (2011) ВИЗНАЧЕННЯ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІЙ ПРОДУКЦІЇ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1(25)). с. 69-71. ISSN 20777485

Андрущенко Т.А., Басанець А.В., Ілляш М.Г., Лубянова І.П. (2011) СУЧАСНІ ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ (АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ) У ШАХТАРІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ УКРАЇНИ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.17 (№4). с. 381-397.

Андрущенко Т.А. (2011) ФАКТОРИ РИЗИКУ РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ ТА ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ В ПОПУЛЯЦІЇ ШАХТАРІВ УКРАЇНИ. Український журнал з проблем медицини праці (3(27)). с. 19-26. ISSN 2223-6757

Антипкін Ю. Г. (2011) ЧОРНОБИЛЬСЬКА КАТАСТРОФА ТА СТАН ЗДОРОВ’Я ВАГІТНИХ ЖІНОК І ДІТЕЙ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 152-155.

Антоненко П.Б., Кресюн В.Й. (2011) ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНОТИПУ N-АЦЕТИЛТРАНСФЕРАЗИ 2 В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (4). с. 398-401.

Бебешко В.Г., Базика Д.А., Романенко А.Ю., Логановський К.М. (2011) РАДІОЛОГІЧНІ ТА МЕДИЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 132-138.

Бобко Н. А., Захаренко М. И. (2011) ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЭНЕРГОБЛОКОВ ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ УКРАИНЫ В ПЕРИОД РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОТРАСЛИ В 1990–2010 ГОДАХ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (1). с. 23-27.

Богатирьова Р.В., Сердюк А.М., Тимченко О.І. (2011) ЗМІНА СУСПІЛЬНИХ ОРІЄНТИРІВ ЯК СПОСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 3-8. ISSN 20777485

Боднар П.М. , Динник О.Б. , Михальчишин Г.П. , Берегова Т.В. (2011) ОЦІНКА ЕЛАСТОГРАФІЇ ХВИЛІ ЗСУВУ В ДІАГНОСТИЦІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ. Журнал Національної академії медичних наук України, том 17 (№4). с. 422-430.

Булич Э.Г., Муравов И.В. (2011) НА ПУТИ ПОЗНАНИЯ СУЩНОСТИ ЗДОРОВЬЯ: ДОСТИЖЕНИЯ И ОПАСНОСТИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 36-43. ISSN 20777485

Варивончик Д.В. (2011) ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ДІАГНОЗУ ПРОФЕСІЙНОГО РАКУ БРОНХІВ ТА ЛЕГЕНЬ В КЛІНІЦІ ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ. Український журнал з проблем медицини праці (3(27)). с. 3-8. ISSN 2223-6757

Варивончик Д.В. (2011) РИЗИКИ ВИНИКНЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ СЕРЕД ПРАЦІВНИКІВ ГУМОВОТЕХНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 60-64. ISSN 20777485

Возіанов О. Ф. , Романенко А. М. , Чекалова А. О. , Харконен Піркко (2011) ОСОБЛИВОСТІ КАНЦЕРОГЕНЕЗУ У ПЕРЕДМІХУРОВІЙ ЗАЛОЗІ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 149-151.

Воронина В.М., Светлый С.С. (2011) ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ D-АЛЛЕТРИНА В ВОЗДУШНОЙ СРЕДЕ. Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 42-45. ISSN 2223-6757

Гайдаев Ю. А. (2011) АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ЗДОРОВЬЯ И ПРАВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 91-95.

Гвозденко Л.А., Тихонова Н.С., Беседа А.Ю. (2011) О МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА (ИНФРАКРАСНОЕ, ВИДИМОЕ, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ). Український журнал з проблем медицини праці (4). с. 42-47. ISSN 2223-6757

Гребняк М.П., Єрмаченко О.Б. (2011) НАНОТЕХНОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 52-55. ISSN 20777485

Гродзинський Д. М. (2011) СПАДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ — 25 РОКІВ ПОТОМУ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 106-109.

Демецька О. В. (2011) ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РИЗИКУ ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК ТА НАНОМАТЕРІАЛІВ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (2). с. 62-67.

Добровольський Л. О. (2011) ЗАХОДИ З ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС ХРОНІКА ПОДІЙ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (1). с. 7-11.

Заболотний Д. І. , Кизим О. Й. , Верьовка С. В. (2011) ПАТОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ ІНТОКСИКАЦІЇ КЛІТИННИХ МЕМБРАН ЕНДОГЕННИМИ ПЕПТИДАМИ. Національої академії медичних наук України, 17 (3). с. 201-207.

Кальниш В.В. , Пышнов Г.Ю. (2011) КОНЦЕПЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА РАБОТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗВИТИИ УТОМЛЕНИЯ: СООБЩЕНИЕ 2. ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 33-41.

Коваленко В. Н., Талаева Т. В. , Братусь В. В. (2011) МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: ПРИРОДА, МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМНОЙ ЭНЗИМОТЕРАПИИ В ЕГО ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 158-173.

Козявкін В. І. (2011) МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПАЦІЄНТІВ З ОРГАНІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 156-157.

Коробчанський В.О., Завгородній І.В. (2011) ПРОФІЛАКТИЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ ТА МЕДИЧНА ЕКОЛОГІЯ (Вибрані лекції для науковців, лікарів та студентів). Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 77-79. ISSN 20777485

Коршун М.Н., Краснокутская Л.М. (2011) СОЛИ КАК ОБЪЕКТ ГИГИЕНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (1). с. 35-41.

Костецкий М.И., Лемешко Л.Т., Мороз Л.А., Матерухін А.Н. (2011) РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 29-31. ISSN 20777485

Кравчук В.В., Кальниш В.В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗМУ ЛЬОТЧИКІВ ІЗ РІЗНИМ РІВНЕМ РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 57-62. ISSN 2223-6757

Кудієвський Я. В. (2011) ОЦІНКА НЕРВОВО-ЕМОЦІЙНОГО НАПРУЖЕННЯ В ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ РАДІОТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРУВАННЯ ПОВІТРЯНИМ РУХОМ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 48-54.

Кундиев Ю.И., Витте П.Н., Сергиенко Н.М., Чумак В.В. (2011) МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАДИАЦИОННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2(26)). с. 144-148.

Кундієв Ю.І., Чернюк В.І. (2011) ПРОБЛЕМИ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 3-8.

Кундієв Ю.І., Чернюк В.І. (2011) УЧАСТЬ ІНСТИТУТУ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ В ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС (1986 Р. І НАСТУПНІ РОКИ). УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (1). с. 3-6.

Леоненко Н. С., Яструб Т. О., Кірсенко В. В. (2011) ТОКСИКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ГЕРБІЦИДНОГО ПРЕПАРАТУ «ГАЛЕОН, В. Р.» ТА ЙОГО ДІЮЧИХ РЕЧОВИН ПОХІДНИХ ПІРИДИНУ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 55-61.

Лиманская О.Ю. , Лиманский А.П. (2011) НАНОМАНИПУЛИРОВАНИЕ БИОМАКРОМОЛЕКУЛАМИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КОМПАКТИЗАЦИИ ДНК. Журнал Національної академії медичних наук України, т.17 (№4). с. 313-329.

Лібанова Е. М. (2011) ДЕМОГРАФІЧНІ НАСЛІДКИ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 110-119.

Ліхтарьов І. А. (2011) ОПРОМІНЕННЯ РІЗНИХ КОНТИНГЕНТІВ НАСЕЛЕННЯ, ЩО ПОСТРАЖДАЛО ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 120-126.

Марченко М.Л., Бездєнєжних Н.О., Фахмі М. (2011) ВИВЧЕННЯ ЦИТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ НА КУЛЬТУРІ КЛІТИН ЛЮДИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТАХ IN VITRO. Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 63-70. ISSN 2223-6757

Мишуніна Т.М. , Калініченко О.В. , Тронько М.Д. (2011) ОКСИФІЛЬНОКЛІТИННІ ПУХЛИНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ГЕНЕТИЧНІ ПОРУШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ,АПОПТОЗ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (4). с. 330-342.

Мохорт М. А., Сачок В. В. (2011) ВПЛИВ БЛОКАТОРІВ КАЛЬЦІЄВИХ КАНАЛІВ ПОХІДНИХ 1, 4-ДИГІДРОПІРИДІНУ — ДИМЕОДИПІНУ ТА АМЛОДИПІНУ — НА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕТАБОЛІЗМ МІОКАРДА ЩУРІВ ЗА УМОВ ДОКСОРУБІЦИНОВОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (4). с. 417-421.

Мясоедова О. А., Коржов В. И. (2011) РОЛЬ СЕРОВОДОРОДА В РЕАЛИЗАЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (3). с. 191-200.

Міщенко І.А., Назаренко В.І., Колганов А.В. (2011) ВПЛИВ ЗМІСТУ АКУСТИЧНИХ СИГНАЛІВ НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ШУМУ В УМОВАХ НАПРУЖЕНОЇ ПРАЦІ. Український журнал з проблем медицини праці (3). с. 27-32. ISSN 2223-6757

Назаренко В.И., Апыхтин К.А., Мартиросова В.Г. (2011) ОСОБЕННОСТИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛОЖНЫХ ЗРИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В УСЛОВИЯХ СВЕТОДИОДНОГО ОСВЕЩЕНИЯ С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 4000 К И 7900 К. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 18-21.

Олійник В.А. , Матящук С.І. , Найда Ю.М. , Шєлковой Є.А. (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЧЕРЕЗШКІРНОЇ СКЛЕРОЗУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ ЕТАНОЛОМ ДОБРОЯКІСНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ З ПЕРЕВАЖНО КІСТОЗНИМ КОМПОНЕНТОМ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (4). с. 406-411.

Павленко Т.А., Герман О.А., Рязанцев В.Ф. (2011) ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ СИСТЕМЫ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 17-22. ISSN 20777485

Пирогова О.Я., Бузунов В.О., Цуприков В.А., Домашевська Т.Є. (2011) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СМЕРТНОСТІ ЧЕРЕЗ НЕПУХЛИННІ ХВОРОБИ У ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ, ЕВАКУЙОВАНОГО ІЗ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ ЧАЕС. ВПЛИВ МАЛИХ ДОЗ ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 23-29. ISSN 20777485

Пишнов Г.Ю. , Кальниш В.В. (2011) ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК У ОСІБ НАПРУЖЕНОЇ ПРАЦІ З РІЗНИМ РІВНЕМ ХРОНІЧНОГО СТОМЛЕННЯ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (3). с. 270-280.

Полька А.М., Сердюк Н.С., Коблянська А.В. (2011) ОЦІНКА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ ЗА МІЖГАЛУЗЕВОЮ КОМПЛЕКСНОЮ ПРОГРАМОЮ "ЗДОРОВ'Я НАЦІЇ". Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 9-15. ISSN 20777485

Посудин Ю.I. (2011) ВПЛИВ ЛЕТКИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК У ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 31-36. ISSN 20777485

Пристер Б. С. (2011) РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ, ЗАГРЯЗНЕННОЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 127-131.

Прокопенко Н.А., Семесько Т.М. (2011) ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТАЮЩИХ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА (НА ПРИМЕРЕ КИЕВА). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). ISSN 20777485

Пышнов Г.Ю., Кальниш В.В. (2011) КОНЦЕПЦИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ОРГАНИЗМА РАБОТАЮЩЕГО ЧЕЛОВЕКА ПРИ РАЗВИТИИ УТОМЛЕНИЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (2). с. 11-19.

Редколегія (2011) ОРГАНІЗАТОР САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ (До 75-річчя від дня народження Миколи Івановича Хижняка). Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 70-71. ISSN 20777485

Редколегія (2011) ГІГІЄНІСТ ЗА ПОКЛИКАННЯМ (До ювілею професора кафедри загальної гігієни та екології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця КОНДРАТЮКА В.А. ). Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 49-50. ISSN 20777485

Риженко С.А., Лисий А.Ю, Вайнер К.П., Грузін І.І., Педан Т.В., Барабаш В.М, Есаулов В.О. (2011) ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ УМОВ ПРАЦІ І ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ МАШИНІСТІВ ТЕПЛОВОЗА ЗАЛІЗНИЧНОГО ЦЕХУ ПОТУЖНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 65-68. ISSN 20777485

Сергієнко В.О. , Сергієнко О.О. , Єфімов А.С. (2011) ДОВГОЛАНЦЮГОВІ -3 ПОЛІНЕНАСИЧЕНІ ВИЩІ ЖИРНІ КИСЛОТИ: СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ. Журнал Національної академії медичних наук України, Том 17 (4). с. 353-367.

Сердюк А.М., Гончаров С.Ф., Аветисов Г.М., Лось И.П. (2011) СОВМЕСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УКРАИНЫ И РОССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ВЕРОЯТНЫХ РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ. Журнал Національної академії медичних наук України, Том 17 (2). с. 96-105.

Сердюк А.М. , Поліщук М.Є. (2011) МЕДИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТРАВМАТИЗМУ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (3). с. 264-269.

Сердюк А.М., Лось И.П., Гончаров С.Ф., Аветисов Г.М. (2011) УРОКИ ЧЕРНОБЫЛЯ В ПРОГРАММЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 3-10. ISSN 20777485

Симонова Н.В. (2011) К ИСТОРИИ ПРОМЫШЛЕННО-САНИТАРНОГО НАДЗОРА В ДОНБАССЕ (из записок заслуженного врача Украины). Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 86-88. ISSN 2223-6757

Скалецький Ю.М. (2011) ДОСВІД ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПІД ЧАС ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС. Журнал «Довкілля та здоров’я». с. 11-16. ISSN 20777485

Соколова М. П. (2011) ПРОФЕСІЙНА ПАТОЛОГІЯ ХІМІЧНОГО ГЕНЕЗУ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ 15 РОКІВ (1995–2009 рр.). УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (2). с. 42-45.

Соколова М.П. (2011) ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ПРАЦЮЮЧИХ У ШКІДЛИВИХ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ. Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 46-52. ISSN 2223-6757

Терещенко П. С. (2011) СУЧАСНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ПРАЦІ В ОФІСНИХ ПРИМІЩЕННЯХ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 22-26.

Тронько М. Д. , Богданова Т. І. (2011) РАК ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ УКРАЇНИ ПІСЛЯ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (2). с. 139-143.

Ушкварок Л.Б., Ткач С.І., Тимошенко Л.В. (2011) АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДУВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 47-50. ISSN 20777485

Фещенко Ю.І., Мельник В.М. (2011) СУЧАСНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І СТРАТЕГІЇ У ФТИЗІАТРІЇ. Електронний ресурс www.ifp.kiev.ua.

Філатова І.В., Шевченко В.Є. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ПОЇЗНИХ ДИСПЕТЧЕРІВ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 50-54. ISSN 20777485

Хоменко І.М. (2011) СТАН ПРОТИРАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ ПОСТРАЖДАЛИХ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ У РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТА НЕЗАБРУДНЕНИХ РЕГІОНАХ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 51-52. ISSN 20777485

Хоперія В.Г. (2011) РОЛЬ ЕПІТЕЛІАЛЬНО-МЕЗЕНХІМАЛЬНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ У ПРОЦЕСІ ІНВАЗІЇ ПАПІЛЯРНОГО РАКУ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.17 (№4). с. 402-405.

Цапко В.Г., Стеренбоген М.Ю., Чудновець А.Я., Папач В.В. (2011) ГІГІЄНА ПРАЦІ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ КУКУРУДЗИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (2).

Черемухіна О. М. (2011) ПОШИРЕНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ОКА ТА ЙОГО ПРИДАТКІВ СЕРЕД ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ЩО МЕШКАЄ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 44-47. ISSN 20777485

Черемухіна О. М. (2011) ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОШИРЕНОСТІ КАТАРАКТИ ТА ГЛАУКОМИ СЕРЕД СІЛЬСЬКОГО ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ (2003–2008 РР.). Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 34-38. ISSN 20777485

Чернюк В. І., Вітте П.М., Мазур В.В. (2011) ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ ТА ВЕГЕТО-СЕНСОРНУ ПОЛІНЕВРОПАТІЮ РУК У ШАХТАРІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 53-56. ISSN 2223-6757

Шелудько О. Л., Кумеда І. В. (2011) ФІЗІОТЕРАПІЯ ТА МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (3). с. 63-72.

Яворовский О.П., Веремей М. І., Шевцова В.М., Бобир В.В., Зінченко Т.О., Полотай В.В., Рагуля А.В. (2011) ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРАЦІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ ТИТАНАТУ БАРІЮ МЕТОДОМ БЕЗПЕРЕРВНОГО ТЕРМІЧНОГО СИНТЕЗУ. Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 28-34. ISSN 2223-6757

Якименко І.Л., Сидорик Є.П., Цибулін О.С., Чехун В.Ф. (2011) ПОТЕНЦІЙНІ РИЗИКИ МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я МОЛОДІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 48-51. ISSN 20777485

Яструб Т. О. (2011) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНЮВАННЯ ІНГАЛЯЦІЙНОЇ ТА НАШКІРНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ ПЕСТИЦИДАМИ ЗА РІЗНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (3). с. 48-55.

Цей список був створений 01:05:44 20.06.2019.