Елементи, в яких Відділ: "Наукові установи України > Національна академя медичних наук України" та Рік: 2008

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Перейти до: Стаття | Книга
Число елементів: 75.

Стаття

(2008) ШІСТЬ ДЕСЯТИРІЧ НА ТЕРЕНІ НАУКИ, ВИКЛАДАННЯ ТА СЛУЖІННЯ ГРОМАДСЬКИМ ІНТЕРЕСАМ До ювілею академіка АМН України,члена'кореспондента НАН України Ісаака Михайловича Трахтенберга. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 92-93.

(2008) ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА МЕНЬШОВА. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 96. ISSN 2223-6757

(2008) СЕУЛЬСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 3-4. ISSN 2223-6757

(2008) РЕФЕРАТИ СТАТЕЙ ІЗ ПРОВІДНИХ ЗАРУБІЖНИХ ВИДАНЬ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 89-91. ISSN 2223-6757

(2008) ГОЖЕНКУ АНАТОЛІЮ ІВАНОВИЧУ - 60 РОКІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 95. ISSN 2223-6757

(2008) До 80-річчя з дня народження професора А.А.Шаптали. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 95.

(2008) ЧЕБАНОВА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА (до 90'річчя з дня народження). УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 96.

Єна Т.А. (2008) ГІГІЄНІЧНА І ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДИСПЕТЧЕРІВ ЕНЕРГОСИСТЕМ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 13-19. ISSN 2223-6757

Антонюк М.В. (2008) МОНІТОРУВАННЯ РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ НА РАЙОННОМУ РІВНІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 38-40. ISSN 20777485

Бобко Н.А., Бобко Н.А. (2008) ВОЗРАСТНО-СТАЖЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДИСПЕТЧЕРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ В ДИНАМИКЕ ЧЕРЕДОВАНИЯ СМЕН РАЗНОЙ УТОМИТЕЛЬНОСТИ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 42-48.

Буря Л.В. (2008) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАЦІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ФОТОПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ У СТОМАТОЛОГІЇ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 54-59. ISSN 2223-6757

Бібік Т.А . (2008) ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА УМОВ ПРАШ ТА СТАНУ ЗДОРОВ'Я ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 28-34. ISSN 2223-6757

Білецька Е.М., Онул Н.М., Остропольська Г.М. (2008) ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ СЕЛЕНОМ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОКАЗНИКИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 60-62. ISSN 20777485

Вертеленко М.В., Запаринюк О.О., Пономаренко Н.П. (2008) ДО ПИТАННЯ ПРО ГІГІЄНІЧНУ ОЦІНКУ УМОВ ПРАЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ВИРОБНИЦТВА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 64-66. ISSN 20777485

Волощенко О.І., Раєцька О.В., Яловенко О.І. (2008) СУЧАСНИЙ СТАН АЛЬТЕРНАТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКА ШКІРНО-ПОДРАЗНЮВАЛЬНОЇ ДІЇ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 67-71. ISSN 20777485

Волощенко О.І., Раєцкая О.В., Яловенко О.І. (2008) ГІГІЄНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ІСНУЮЧИХ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ПАРАМЕТРУ ПОДРАЗНЮЮЧОЇ ДІЇ КСЕНОБІОТИКІВ НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 71-76. ISSN 20777485

Вітте П.М. (2008) КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНО-ЗУМОВЛЕНОГО РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ, ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВІКУ НА РОЗВИТОК КАТАРАКТИ У КОГОРТИ ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 10-19. ISSN 2223-6757

Гвозденко Л.А., Чередніченко І.М ., Назаренко В.І., Посільський О.О. (2008) ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ НА ДІЮ УЛЬТРАФІОЛЕТОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 3-7. ISSN 2223-6757

ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМНУ , редакція журналу «Довкілля та здоров' (2008) ДО 70-РІІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ КОРЗУНА ВІТАЛІЯ НАУМОВИЧА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 45-46. ISSN 20777485

Департамент Державного санітарно*епідеміологічного нагляду МОЗУ , Президія АМН України, , Правління Наукового товариства гігієністів України , колектив ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. ОМ. Марзє , редколегія журналу "Довкілля та здоров'я" (2008) ЛІКАР, ВЧЕНИЙ, ПОЛІТИК (До 70-річчя від дня народження академіка Андрія Михайловича Сердюка). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 46-48. ISSN 20777485

Добровольский Л.А. , Витте П.Н. (2008) ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАДИАЦИОННОЙ ГИГИЕНЕ И РАДИАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЕ В ИНСТИТУТЕ МЕДИЦИНЫ ТРУДА АМН УКРАИНЫ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 28-34.

Кальниш В.В. (2008) ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 81-88. ISSN 2223-6757

Кальниш В.В. , Пишнов Г.Ю. (2008) КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ЛАБОРАТОРІЇ ФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ В ІНСТИТУТІ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 20-27.

Кальниш В.В. , Швець А.В. (2008) УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОПЕРАТОРІВ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 49-54.

Карнаух М.Г., Орєхова О.В., Ткач Л.А. (2008) ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНИХ І ПРОФЕСІЙНО ЗУМОВЛЕНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 46-49. ISSN 20777485

Ковалевский Л.И., Оперчук А.П.,, Лось И.П. (2008) СОСТОЯНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА УРАНОВЫХ ШАХТАХ УКРАИНЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 4-9. ISSN 20777485

Коршун М.Н. (2008) СИСТЕМНОЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ И ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЯ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕД ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 3-7. ISSN 20777485

Кудря М.Я., Палагина И.A., Устенко Н.В., Мельниковская Н.В. (2008) ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНГАЛЯЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ - ПРОИЗВОДНЫХ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ КАК ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 41-48. ISSN 2223-6757

Кузнєцов О.В.,, Понамаренко А.М. (2008) ДО ПИТАННЯ МАТЕМАТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 72-76. ISSN 20777485

Кузьмінов Б.П., Зазуляк Т.С., Грушка О.І. (2008) ФОТОМЕТРИЧНА МЕТОДИКА ВИМІРЮВАННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТУ У ПОВІТРІ РОБОЧОЇ ЗОНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 50-52. ISSN 20777485

Кундієв Ю.І., Чернюк В.І., Кучерук Т.К., Каракашян А.Н., Мартиновська Т.Ю., Чуй Т.С., Сальнікова Н.А., П’ятниця-Горпинченко Н.К. (2008) ГІГІЄНІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ХРИЗОТИЛОВОГО АЗБЕСТУ В УКРАЇНІ. Український журнал з проблем медицини праці (4(16)). с. 35-41. ISSN 2223-6757

Кундієв Ю.І. (2008) ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ АМН УКРАЇНИ В 1998-2008 р.р. - ВИКЛИКИ ЧАСУ НОВОЇ ДОБИ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 5-9. ISSN 2223-6757

Кундієв Ю.І., Лисюк М.О., Нагорна А.М., Романенко Н.В. (2008) СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА НАГЛЯДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ В УКРАЇНІ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 3-14. ISSN 2223-6757

Ластовченко В.Б. (2008) НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРЫ СУТОЧНЫХ РИТМОВ У ДИСПЕТЧЕРОВ МЕТРОПОЛИТЕНА ПРИ СМЕННОМ ТРУДЕ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 42-57. ISSN 2223-6757

Лось І.П, Шабуніна Н.Д., Орлов О.О., Краснов В.П., Ландін В.П. (2008) ОБҐРУНТУВАННЯ НОРМАТИВУ НА ВМІСТ РАДІОНУКЛІДІВ У ПАЛИВНІЙ ДЕРЕВИНІ ТА ОЦІНКА ЙОГО ВИПРАВДАНОСТІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 19-22. ISSN 20777485

Лось І.П., Тарасюк О.Є. (2008) ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК НАЙБІЛЬШ ВЖИВАНИХ ТЕРМІНІВ З РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 40-41. ISSN 20777485

Марченко М.Л., Бездєнєжних Н.О., Кудрявець Ю.Й. (2008) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА КЛІТИНИ ЛЮДИНИ, КУЛЬТИВОВАНІ IN VITRO. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 27-34. ISSN 2223-6757

Мельниківська Н.В., Кудря М.Я., Устенко Н.В. (2008) СТАН ПРОЦЕСІВ ЛІПОПЕРОКСИДАЦІЇ, СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ЩУРІВ ПРИ ЕПІКУТАННОМУ НАДХОДЖЕННІ ДЕЯКИХ ПРОТИПУХЛИННИХ ЗАСОБІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 64-69. ISSN 2223-6757

Мінченко Д.О., Яворовський О.П., Завгородній І.В., Паустовський Ю.О., Тсучігара К., Есумі Г., Мінченко О.Г. (2008) ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДАНІ ЩОДО ПОРУШЕННЯ ЕКСПРЕСІЇ ЦИРКАДІАЛЬНИХ ГЕНІВ У ПЕЧІНЦІ ТА ЛЕГЕНЯХ ЯК ПОКАЗНИК ТОКСИЧНОЇ ДІЇ МЕТИЛ-ТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ НА ОРГАНІЗМ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 20-26. ISSN 2223-6757

Назаренко В.І., Моисеєнко Є.В. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ НА АНТАРКТИЧНІЙ СТАНЦІЇ АКАДЕМІК ВЕРНАДСЬКИЙ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 49-56. ISSN 2223-6757

Назаренко В.І. (2008) БІОЛОГІЧНІ ЕФЕКТИ КОМБІНОВАНОЇ ДІЇ МАГНІТНОГО ПОЛЯ 50 Гц, ШУМУ ТА ПІДВИЩЕНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ПОВІТРЯ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ЕКСПОЗИЦІЇ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ). УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 70-79.

Назаренко Л.А ., Іоффе К.И., Тимофеев Е.П. (2008) ИЗМЕРЕНИЕ ЦИРКАДНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ СВЕТА. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 8-12. ISSN 2223-6757

Остапенко Т.А. (2008) ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ У ПРАЦІВНИКІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ВПЛИВУ ПИЛУ ХРИЗОТИЛОВОГО АЗБЕСТУ. Український журнал з проблем медицини праці (2). с. 54-57. ISSN 2223-6757

П'ятниця-Горпинченко Н.К. (2008) РЕГУЛЮВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЙНИХ ДОЗ ПИЛУ ЯК ЗАСІБ КОНТРОЛЬОВАНОГО БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ХРИЗОТИЛОВОГО АЗБЕСТУ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 48-53. ISSN 2223-6757

Павленко Т.О. (2008) ДОЗИ ОПРОМІНЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, ЗУМОВЛЕНІ ТЕХНОГЕННО-ПІДСИЛЕНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ. Довкілля та здоров’я (2). с. 36-38.

Пельо И.М., Бардов В.Г., Омельчук С.Т., Сасинович Л.М., Омельчук С.А., Седокур Л.К. (2008) ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПРЕПАРАТОВ АКТАРА 240 SС, К.С. И АКТАРА 25 WG, В.Г. В СООТВЕТСТВИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 35-47. ISSN 2223-6757

Передерій Г.С., Пономаренко А.М., Шемякин Г.М., Меняйло М.І., Вержаковський І.І., Осенкова Г.А., Смірнова Н.Є., Ветров С.Ф. (2008) ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ГІГІЄНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ УМОВ ПРАЦІ ГІРНИКІВ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 15-25. ISSN 2223-6757

Правління Наукового товариства гігієністів України , ДУ "Інститут медицини праці АМН України" , ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМ , Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця , Редколегія журналу "Довкілля та здоров'я" (2008) 60 РОКІВ НА СЛУЖБІ ЛЮДЯМ (До 85-річчя від дня народження академіка Ісаака Михайловича Трахтенберга). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 26-27. ISSN 20777485

Правління Наукового товариства гігієністів України , Національний медуніверситет ім. О.О. Богомольця , Редколегія журналу "Довкілля та здоров'я" (2008) ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА — ЙОГО ПОКЛИКАННЯ (До 70-річчя професора ГЕННАДІЯ ПАНАСОВИЧА СТЕПАНЕНКА). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 49-50. ISSN 20777485

П’тниця -Горпинченко Н.К (2008) ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ ШИФЕРНИХ ЗАВОДІВ УКРАЇНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 42-46. ISSN 20777485

Радченко О.М. (2008) ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ СТРЕСУ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ГАНСА СЕЛЬЕ). Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 26-29. ISSN 20777485

Редколегія (2008) КРИТЕРІЇ ГІГІЄНІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЯКОСТІ ФАСОВАНОЇ ПИТНОЇ ВОДИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 76-80. ISSN 20777485

Резников А. (2008) РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ТРАХТЕНБЕРГА И., ПОЛЯКОВА А. ОЧЕРКИ ФИЗИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ ТРУДА ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. К.: АВИЦЕННА, 2007 Г.– 272 С. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 90-91.

Сердюк А.М. (2008) АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ЕКСПЕРТНОЇ РАДИ З ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ ВАК УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД З ГРУДНЯ 2004 РОКУ ПО ГРУДЕНЬ 2007 Р. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 74-78. ISSN 20777485

Сердюк А.М., , Голубятников Н.И. (2008) ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ: АСПЕКТЫ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (1). с. 3-7. ISSN 20777485

Сотрудники ДУ "Институт гигиены и медицинской экологии , Редакция журнала "Довкілля та здоров'я" (2008) К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРИСТЕРА БОРИСА САМУИЛОВИЧА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 35. ISSN 20777485

Стежка В.А. (2008) ВПЛИВ ПИЛУ ПРОДУКТІВ МІКРОБІОЛОГІЧНОГО СИНТЕЗУ НА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНЕ ПЕРЕКИСНЕ ОКИСЛЕННЯ ЛІПІДІВ У ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПРАЦЮЮЧИХ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНІ ПРАЦІ (4). с. 60-69.

Таралло В.Л. (2008) ТЕХНОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ЩОДО ЙОГО ЗБЕРЕЖЕННЯ, ОХОРОНИ І РОЗВИТКУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 35-37. ISSN 20777485

Таралло В.Л., Білик І.С. (2008) ДО СИСТЕМНОГО ВИМІРУ СТАНІВ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ І НАСЕЛЕННЯ У СЕРЕДОВИЩІ ІСНУВАННЯ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). ISSN 20777485

Тарасюк О.Є., Пономаренко А.М., Протас С.В. (2008) СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ САНЕПІДНАГЛЯДУ: РАДІАЦІЙНА ГІГІЄНА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (2). с. 10-12. ISSN 20777485

Трахтенберг І.М., Коршун М.М. (2008) ПРОФІЛАКТИКА МЄРКУРІАЛІЗМУ: ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ В РОЗРОБКУ ПРІОРИТЕТНОЇ ПРОБЛЕМИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 85-91. ISSN 2223-6757

Трахтенберг І.М., Коршун М.М., Дмитруха Н.М., Краснокутська Л.М., Короленко Т.К., Козлов К.П. (2008) ПРОМИСЛОВА ТОКСИКОЛОГІЯ: ДОСВІД НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЕКСКУРС В МИНУЛЕ, РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ (4). с. 3-12.

Українське наукове товариство гігієністів та санітарних лікарів , Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ Україн , Редакція журналу "Довкілля та здоров'я" (2008) ДО 60-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ВАСИЛЯ ГАВРИЛОВИЧА БАРДОВА. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 32-33. ISSN 20777485

ЧЕРНИЧЕНКО І.О. (2008) РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ КУНДІЄВА Ю.І., НАГОРНОЇ А.М., ВАРИВОНЧИКА Д.В. "ПРОФЕСІЙНИЙ РАК: ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА". Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 78-79. ISSN 20777485

Чайка Ю.Г., Яворовський О.П. (2008) ВИДАТНИЙ ДІЯЧ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ (Біографічний нарис до 85-річчя кафедри гігієни праці та професійних захворювань Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та 80-річчя творчої та наукової діяльності Г.Х. Шахбазяна ). Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 56-58. ISSN 20777485

Черниченко І.О., Баленко Н.В., Першегуба Я.В., Бабій В.Ф., Литвиченко О.М. (2008) СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ БЕНЗОЛУ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ТА ЙОГО КАНЦЕРОГЕННОГО РИЗИКУ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 60-71. ISSN 20777485

Чернюк В.І., Гвозденко Л.А. (2008) ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМИ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ ВПЛИВІВ ШКІДЛИВИХ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ. МИНУЛЕ І МАЙБУТНЄ. УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ З ПРОБЛЕМ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ (4). с. 13-19.

Чехун В.Ф. (2008) ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО РАКУ ПОТРЕБУЄ СВОГО НАУКОВОГО ВИРІШЕННЯ (Рецензія на монографію Ю.І.Кундієва, А.М.Нагорної, Д.В.Варивончика Професійний рак: епідеміологія та профілактика. Монографія. - К.: ДП НВП «Видавництво «Наукова Думка» НАН України»», 2008.- 338 с.). Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 92. ISSN 2223-6757

Чудновец А.Я. (2008) ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ КОМБИКОРМОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОБОСНОВАНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХМЕРОПРИЯТИЙ. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 70-76. ISSN 2223-6757

Шевцова В.М., Кулікова Т.П., Ходовська Е.В. (2008) МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПАМ'ЯТІ У ПРАЦІВНИКІВ ДЛЯ ПОТРЕБ ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ. Український журнал з проблем медицини праці (2(14)). с. 41-47. ISSN 2223-6757

Шестопалов В.М., , Набока М.В., Омельчук С.А., Почекайлова Л.П. (2008) БЕЗПЕЧНІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ І УКРАЇНСЬКОМУ ВОДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (4). с. 18-25. ISSN 20777485

Яворовський О.П., Паустовский Ю.О. (2008) ОСОБЛИВОСТІ УМОВ ПРАЦІ ТА СТАНУ ЗДОРОВ'Я РОБІТНИКІВ, ЗАЙНЯТИХ ВИГОТОВЛЕННЯМ ТА ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ НА НПЗ УКРАЇНИ. Журнал «Довкілля та здоров’я» (3). с. 60-63. ISSN 20777485

Янушкявичюс В., Думчене А. (2008) ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕДСЕСТЕР. Український журнал з проблем медицини праці (1(13)). с. 60-63. ISSN 2223-6757

Яструб Т.О., Леоненко Н.С., Кірсенко В.В., Коваленко В.Ф. (2008) АНТИХОЛІНЕСТЕРАЗНА АКТИВНІСТЬ ТА ПЕРЕКИСНЕ ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ ЯК КРИТЕРІЇ БЕЗПЕЧНОСТІ ПРИ ШКІРНО-РЕЗОРБТИВНІЙ ДІЇ ДІАЗИНОНУ. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 35-40. ISSN 2223-6757

Книга

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Варивончик Д.В. (2008) ПРОФЕСІЙНИЙ РАК ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА. Науково - виробниче пiдприємство «Видавництво «Наукова думка» НАН Украiни, Київ. ISBN 978-966-00-0780-2

Цей список був створений 01:05:56 20.06.2019.