Елементи, в яких Відділ: "Міністерства" та Рік:

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Тип елементу | Автори | Немає групування
Число елементів: 312.

Нормативний документ

Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації. [Нормативний документ]

Акт визначення контингенту осіб, які підлягають періодичним медичним оглядам. [Нормативний документ]

Класифікатор розподілу травм за ступенем тяжкості. [Нормативний документ]

Перелік спеціалізованих лікувально-профілактичних закладів, які мають право встановлювати остаточний діагноз щодо професійних захворювань. [Нормативний документ]

Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила захисту населення від впливу електромагнітних випромінювань. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів. [Нормативний документ]

Державні санітарно-гігієнічні та санітарно-протиепідемічні правила і норми для ковальсько-пресових цехів. [Нормативний документ]

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх. [Нормативний документ]

Перелік Про внесення змін до Переліку робіт, де є потреба у професійному доборі. [Нормативний документ]

Перелік протипоказань для роботи за професіями, визначеними в Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. [Нормативний документ]

Перелік робіт з підвищеною небезпекою. [Нормативний документ]

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. [Нормативний документ]

Положення про фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів. [Нормативний документ]

Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів. [Нормативний документ]

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. [Нормативний документ]

Типове положення про громадського інспектора з охорони праці. [Нормативний документ]

Типове положення про державну інспекцію охорони праці Державного комітету України по нагляду за охороною праці. [Нормативний документ]

Типове положення Зміни і доповнення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці. [Нормативний документ]

Інструкція з організації роботи органів державного пожежного нагляду з питань видачі дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень. [Нормативний документ]

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення. [Нормативний документ]

Інструкція про погодження з органами державного пожежного нагляду проектів національних стандартів, стандартів організацій, норм, правил, технічних умов, інших нормативно-технічних документів, що стосуються забезпечення пожежної безпеки, та підготовку відгуків щодо них. [Нормативний документ]

Інструкція щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій. [Нормативний документ]

Про затвердження державних соціальних нормативів у сфері реабілітації інвалідів. [Нормативний документ]

Порядок взаємодії органів праці та соціального захисту населення, центрів зайнятості, відділень Фонду соціального захисту інвалідів, центрів професійної реабілітації інвалідів і навчальних закладів системи Мінпраці щодо працевлаштування інвалідів. [Нормативний документ]

Порядок виплати доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. [Нормативний документ]

Порядок подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб". [Нормативний документ]

Порядок призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей). [Нормативний документ]

ПІ 1.1.10-326-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на вітряних електричних станціях. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.10-326-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на вітряних електричних станціях. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.17-444-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вибивальника відливок. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-388-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для прохідника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-394-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста і помічника машиніста бурової установки в кар'єрі. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-395-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста скреперної лебідки. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-397-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста бульдозера в кар'єрі. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-398-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для агломератника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-399-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водіїв великовантажних машин (технологічного автотранспорту в кар'єрі). [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-400-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сепараторника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-401-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дробильника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-402-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста конвеєра дробильної фабрики. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-403-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бурильника шпурів. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-404-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кріпильника. [Нормативний документ]

ПІ 1.1.70-405-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підривника. [Нормативний документ]

Пі 1.1.70-406-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста млинів рудозбагачувальних фабрик. [Нормативний документ]

Пі 1.1.70-407-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підривника на відкритих роботах. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-389-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дверевого. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-390-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста коксових машин (машиніста коксовиштовхувача). [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-391-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для плавильника феросплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-392-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для горнового феросплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-393-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста розливної машини. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-408-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЩЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розливальника сталі. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-409-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машіниста вагона-вагів. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-410-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста дистрибутора. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-411-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для міксерового. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-412-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для горнового доменної печі. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-413-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вальцювальника холодного прокату труб. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-414-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вальцювальника стану гарячого прокату. [Нормативний документ]

ПІ 1.2.10-416-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вальцювальника стану гарячого прокату труб. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-449-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з метанолом. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-450-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з кислотами і лугами. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-451-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні вантажно-розвантажувальних робіт. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-452-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія електронавантажувача. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-453-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з ручним немеханізованим інструментом. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-454-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при експлуатації внутрішньозаводського транспорту. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-455-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при експлуатації, зберіганні і транспортуванні балонів із зрідженими, стисненими і розчиненими газами. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-456-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з легкозаймистими і горючими рідинами. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-457-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту технологічних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-458-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-459-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пробовідбірника. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-460-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста насосних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-461-206 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста компресорних установок. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-462-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хімічного аналізу. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-463-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для комірника складу хімічних, легкозаймистих, горючих та інших небезпечних речовин і матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.3.10-464-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для кислототривника-гумувальника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електромонтера з ремонту і обслуговування електроустаткування. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія електровізка. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для водія автонавантажувача. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника приготування хімічних розчинів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника (оператора) хімічних перероблюючих установок. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для акумуляторника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для намотувальника котушок та секцій електромашин. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-267-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пресувальника секцій, котушок та ізоляційних деталей електричних машин та апаратів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-268-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для штампувальника (холодноштампувальні роботи). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-269-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для випробувача електричних машин, апаратів та приладів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-302-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника електричних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-303-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для навивальника трубок. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-304-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря механоскладальних робіт. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-328-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для просочувальника електротехнічних виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-329-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для варника електроізоляційних лаків, смол та мастик. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-330-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лакувальника електроізоляційних виробів та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-331-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маляра. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-427-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обмотувальника елементів електричних машин. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-428-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для заготівника ізоляційних деталей. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-429-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для паяльщика. [Нормативний документ]

Пі 1.4.17-430-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лудильника гарячим способом. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-431-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бандажувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-445-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи зачисним інструментом. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-446-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт ручними електричними машинами. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.17-448-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ під час підготовки і проведення ремонтних робіт в приймальних бункерах сипких матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-185-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при обслуговуванні установок газотранспортного осаджування кремнію. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-186-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з кислотами. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-187-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з трихлоретиленом і вуглецем чотирихлористим. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-188-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах на дифузійних печах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-418-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах на гальванічних дільницях. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-419-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з бутиловим, ізопропиловим, бензиловим та етиловим спиртами. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-421-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з ацетоном, бензолом, керосином, бензином, бутилацетатом, толуолом, етиловим ефіром. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-422-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах на установках іонного легування. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-423-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з олов'яно-свинцевими малосурм'янистими припоями. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-425-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах із приладами з ртутним наповненням. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.32-426-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботах з натрія гідратом окису, калія гідратом окису, натрієм вуглекислим, аміаком водним. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-385-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для зварника на уставах СВЧ. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-441-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бляхаря. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-442-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для наждачника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-443-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на заточувальних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-292-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведення дефектоскопії шляхом вихрострумового контролю. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-293-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічної обробки деталей з магнієвих сплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-295-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічної обробки титанових сплавів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-296-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи з ручним пневматичним інструментом. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-297-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника-клепальника літальних апаратів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-298-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання слюсарно-складальних робіт з виготовлення літальних апаратів. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-299-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для дефектоскопістїв ультразвукового контролю. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-300- 2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведення статичних і повторно-статичних випробувань на міцність на силовій підлозі. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-332-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника корпусів металевих суден. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-333-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрозварника ручного зварювання, працюючого на суднах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-334-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для газозварника і газорізальника (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-335-2005 ПРИМІРНА ІСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для суднокорпусника-ремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-336-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для спостерігача (під час виконання робіт у замкнутих і важкодоступних приміщеннях на будуємих і ремонтуємих суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-337-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для згинальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-338-200 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника добудовника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-339-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря монтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-340-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-судноремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-341-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розмітника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-342-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-343-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для трубозгинальника і трубопровідника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-344-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рубача суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-346-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для свердлувальника пневматика (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-347-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для перевіряльника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-348-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для піскострумника (дробеструмника). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-349-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електромонтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-350-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для тесляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-351-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для чистильника металу (працюючого на суднах з ручним пневматичним інструментом). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-352-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для монтажника систем вентиляції і кондиціонування. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-353-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-332-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника корпусів металевих суден. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-333-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електрозварника ручного зварювання, працюючого на суднах. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-334-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для газозварника і газорізальника (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-335-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для суднокорпусника-ремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-336-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для спостерігача (під час виконання робіт у замкнутих і важкодоступних приміщеннях на будуємих і ремонтуємих суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-337-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для згинальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-338-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для складальника добудовника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-339-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря монтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-340-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-судноремонтника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-341-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розмітника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-342-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-343-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для трубозгинальника і трубопровідника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-344-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для рубача суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-345-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для столяра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-346-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для свердлувальника пневматика (працюючого на суднах). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-347-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для перевіряльника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-348-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для піскострумника (дробеструмника). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-349-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для електромонтажника суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-350-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для тесляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-351-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для чистильника металу (працюючого на суднах з ручним пневматичним інструментом). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-352-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для монтажника систем вентиляції і кондиціонування. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-353-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маляра суднового. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-365-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поперечного розкроювання пиломатеріалів та обрізування деталей за розмірами. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-366-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на столярних стрічкопиляльних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-367-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах та лініях для розкроювання листових і плитних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-368-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на фугувальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-370-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на фрезерних та фрезерно-карусельних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-371-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на свердлильних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-372-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на шипорізальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-373-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на циліндрових і широкострічкових шліфувальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-374-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на дискових і барабанних шліфувальних деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-375-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях калібрування і шліфування деревних плитних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-376-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях обличкування поверхонь щитів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-377-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях обличкування кромок щитів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-378-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт по нанесенню лакофарбових матеріалів в камерах для пневматичного розпилювання. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-379-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лаконаливних машинах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-380-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях оздоблення. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-381-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на барабанних полірувальних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-382-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на кромкополірувальних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-383-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на лініях шліфування і полірування. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-432-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час пропарювання-проварювання деревини у відкритих басейнах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-433-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час пропарювання-проварювання деревини у закритих басейнах. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-434-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час лущіння шпону. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-435-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час різання шпону та личкувальних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-436-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час сушіння шпону в роликових сушарках з обігрівом топковими газами. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-437-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час сушіння шпону в роликових сушарках з обігрівом парою. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-438-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час лагодження шпону й фанери. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-439-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час набирання пакетів. [Нормативний документ]

ПІ 1.5.20-440-2006 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час пресування фанери. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-472-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника водно-хімічного оброблення. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-473-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника дублення. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-474-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника зоління. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-475-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апретурника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-476-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для вимірювача шкіряно-хутряної сировини та матеріалу. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-477-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для зволожувальника шкіряних, хутряних деталей та виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-478-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для комплектувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-479-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для контролера сировини та напівфабрикатів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-480-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для маркувальника шкіряно-хутряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-481-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста двоїльної машини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-482-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для міздрильника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-483-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для обрізувача матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-484-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для оброблювача шкіряно-хутряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-485-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підношувача сировини, напівфабрикатів, хімічних матеріалів та відходів виробництва у відмочувально-зольних, дубильно-фарбувальних і жирувальних цехах. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-486-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для пресувальника шкір. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-487-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для приймальника-відправника. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-488-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розвідника шкір. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-489-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розкрійника шкіряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-490-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для розтягальника шкір та овчин на рами. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-491-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сортувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-492-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сортувальника шкіряно-хутряної сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-493-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для стругальника шкіряно-хутряної сировини та напівфабрикатів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-494-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сушильника сировини, напівфабрикатів та виробів. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-495-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника сировини. [Нормативний документ]

ПІ 1.7.30-496-2008 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для шліфувальника виробів, напівфабрикатів та матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-017-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при приготуванні дезінфікуючих розчинів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при обробці виробничих приміщень і обладнання дезінфікуючими розчинами. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при виконанні робіт з санітарної обробки за допомогою бактерицидних опромінювачів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з кислотами та їдкими речовинами. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі з метиловим спиртом. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-022-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на скляному обладнанні. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для апаратника приготування хімічних розчинів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для центрифугувальника. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-025-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для різальника ампул і трубок. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-027-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для наповнювача ампул. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для запайника ампул. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-029-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для переглядача ампул з ін'єкційними розчинами. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-025-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для різальника ампул і трубок. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-027-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для наповнювача ампул. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для запайника ампул. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-029-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для переглядача ампул з ін'єкційними розчинами. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста розфасувально-пакувальних машин. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для укладальника-пакувальника продукції медичного призначення. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для друкаря флексографічного друку. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для штемпельника етикеток. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для лаборанта хімічного аналізу. [Нормативний документ]

ПИ 1.9.10-036-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для прибиральника виробничих приміщень. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для підсобного робітника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для комірника. [Нормативний документ]

ПІ 1.9.10-040-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсарів з виготовлення вузлів і деталей санітарно-технічних систем. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря-ремонтника. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для слюсаря з ремонту і обслуговування систем вентиляції і кондиціювання. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-081-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання ручних робіт у рослинництві. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-082-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт із пестицидами та агрохімікатами. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-083-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час післязбиральної доробки зерна. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-084-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час заготівлі кормів. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-085-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час доробки та закладання на зберігання плодоовочевої продукції. [Нормативний документ]

ПІ 2.0.00-086-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт в садах і на виноградниках. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-088-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час приготування та роздачі кормів. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-089-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час догляду за тваринами. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-090-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у птахівництві. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-091-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ветеринарних, санітарно-профілактичних робіт та тучного осіменіння тварин. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-092-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час механічного та ручного доїння. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-093-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час технічного обслуговування та ремонту обладнання тваринницьких ферм. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-094-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт у колодязях,сечозбірниках, інших заглибленнях,де можливе накопичення небезпечних газів. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-107-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт ручним електроінструментом. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-1-8-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на заточувальному верстаті. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-109-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на деревообробних верстатах. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-110-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бетоняра. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-111-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час роботи на розчиномішалках і бетономішалках. [Нормативний документ]

ПІ 2Л.00-112-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для муляра. [Нормативний документ]

ПІ 2.1.00-113-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для сторожа. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-014-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду автотранспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-015-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду залізничного транспорту та вантажів, що ним перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-016-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду повітряних суден та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-095-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду морських, річкових транспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-196-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-196-2001 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-221-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для муляра. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-222-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для арматурника. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-223-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для бетоняра. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-224-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для покрівельника рулонних покрівель та покрівель із штучних матеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-225-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для ізолювальника на гідроізоляції. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-226-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для машиніста бітумноплавильної установки. [Нормативний документ]

ПІ 9.0.20-227-2003 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ для землекопа. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60- 231-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення аварійно-рятувальних робіт в печерах. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60- 232-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення аварійно-рятувальних робіт на скельному рельєфі. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60- 233-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання аварійно-рятувальних робіт, пов'язаних з дорожньо-транспортними пригодами. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60-301-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час проведеня аналізів складу повітря робочих зон, якості хімічного поглиначу вапняного, медичного кисню, які проводяться у газоаналітичних (аналітичних) лабораторіях. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60 - 324 - 04 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення рятувальних робіт на водних об'єктах. [Нормативний документ]

ПІ 9.1.60-361-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час ведення аварійно-рятувальних робіт в умовах повені. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30- 234-03 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання токарних робіт для учнів професійно-технічних навчальних закладів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-325-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виробничого навчання за професією "слюсар з ремонту автомобілів" для учнів професійно-технічних навчальних закладів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-362-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виробничого навчання за професією „електрогазозварник". [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-363-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виробничого навчання за професією «тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва» для учнів професійно-технічних навчальних закладів. [Нормативний документ]

ПІ 9.2.30-364-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт на круглопиляльних верстатах для поздовжнього розкроювання пиломатеріалів. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-014-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду автотранспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-015-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду залізничного транспорту та вантажів, що ним перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-016-1999 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду повітряних суден та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-095-2000 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду морських, річкових транспортних засобів та вантажів, що ними перевозяться. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-197-2002 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при експлуатації автотранспортних засобів у митних органах. [Нормативний документ]

ПІ 9.7.00-198-2002 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при проведенні митного огляду небезпечних вантажів. [Нормативний документ]

ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ при роботі на персональних електронно-обчислювальних машинах. [Нормативний документ]

375. ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРАВИЛ ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ФОСФОРУ. [Нормативний документ]

Правила охорони праці у цементній промисловості. [Нормативний документ]

Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції. [Нормативний документ]

Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок ДНАОП 0.00-1.32-01. [Нормативний документ]

Типове положення про службу охорони праці НПАОП 0.00-4.35-04. [Нормативний документ]

ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.73-354-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ для випробувача герметичності (гідравлічним або повітряним тиском). [Нормативний документ]

ПІ 1.4.72-294-2004 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ для піскоструминника. [Нормативний документ]

ПІ 1.4.40-384-2005 ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ під час виконання робіт по складанню автомобілей. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ДСанПіН 3.3.2.007-98, Гігієнічні вимоги до організації роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99. [Нормативний документ]

Державні санітарні норми і правила мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99. [Нормативний документ]

Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений ОСП-72/87. [Нормативний документ]

ДБН Зміна N 1 до ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва". [Нормативний документ]

Красінський В.М., Кравченко А.М. Правила ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРОЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ. [Нормативний документ]

Цей список був створений 01:04:52 27.02.2020.