ОКСИФІЛЬНОКЛІТИННІ ПУХЛИНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ГЕНЕТИЧНІ ПОРУШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ,АПОПТОЗ

Мишуніна Т.М. , Калініченко О.В. , Тронько М.Д. (2011) ОКСИФІЛЬНОКЛІТИННІ ПУХЛИНИ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ: ГЕНЕТИЧНІ ПОРУШЕННЯ, ОСОБЛИВОСТІ МЕТАБОЛІЗМУ,АПОПТОЗ. Журнал Національної академії медичних наук України, 17 (4). с. 330-342.

[img]
Перегляд
Text
Pages from obj 2011 tom 17 #4-330.pdf

Download (178Kb) | Перегляд
Офіційний URL: www.amnu.gov.ua

Резюме

Проаналізовано дані щодо наявності генетичних змін в ядерному і мітохондріальному геномах клітин оксифільноклітинних пухлин щитоподібної залози. Особливості їх метаболізму пов’язані зі стимуляцією мітохондріальної проліферації під дією активних радикалів кисню, яка є компенсаторним механізмом щодо відновлення зниженої функції окисного фосфорилювання. Питання про характер змін та інтенсивність апоптозу, який має знищувати аберантні клітини, в оксифільноклітинних пухлинах щитоподібної залози лишається до кінця не з’ясованим. Результати власних досліджень свідчать про різке падіння трансмембранного потенціалу мітохондрій одночасно із підвищенням активності каспази-3, а також цистеїнових катепсинів L і Н в цитозолі з тканини оксифільноклітинних аденом, що вказує на активацію мітохондріального і лізосомального шляхів ініціації апоптозу. Поряд з цим, у лізосомах із тканини оксифільноклітинних аденом також має місце підвищення активності катепсинів L і Н. Подібність зазначених змін до таких у тканині папі лярних карцином категорії Т2 може свідчити про потенціальну злоякісність оксифільноклітинних аденом.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 616.441-006.6:612.013
Ключові слова: оксифільноклітинні карциноми і аденоми щитоподібної залози, генетичні зміни мітохондріальної ДНК, мітохондріальний і лізосомальній шляхи апоптозу.
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Державна установа “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України”, 04114 Київ
Видавець: НАМН України
Останні зміни: 01 Лип 2014 12:17
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/70

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу