ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОВИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ

Александрова Л.Г., Демченко В.Ф., Заєць Є.Р., Макарчук Я.В., Клисенко М.А., Кірсенко В.В., Яструб Т.О., Коваленко В.Ф. (2015) ОЦІНКА ЯКОСТІ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НОВИХ ПЕСТИЦИДНИХ ПРЕПАРАТІВ. Український журнал з проблем медицини праці (4(45)). с. 26-38. ISSN 2223-6757

[img] Text
5.pdf

Download (1342Kb)

Резюме

Вступ. Упровадження в сільське господарство України нових пестицидних препаратів, які виробляються в різних країнах світу, але мають однакові діючі речовини, або розширення сфери їхнього застосування потребує ретельної перевірки щодо дотримання гігієнічних регламентів при їхньому застосуванні, які затверджені в Україні, тобто їхнє застосування не повинно становити небезпеки для здоров’я працюючої людини. Мета дослідження – аналіз якості виробничого середовища за результатами хіміко-аналітичних досліджень під час проведення державних випробувань при застосуванні нових пестицидних препаратів на зернових злакових і олій- них культурах. Матеріали та методи дослідження. Для ідентифікації й вимірювання концентрації хімічних речовин застосовано методи газорідинної та високоефективної рідинної хроматографії з використанням газових хроматографів «Кристаллюкс 4000 і 4000М» (РФ) з комп’ютерною програмою «NETCHROM» і рідинного хроматографа LC-240 (США ) з комп’ютерною програмою «TOTAL TURBOCHROM»; аналітичні стандартні зразки пестицидів; методи статистичного аналізу. Результати. Визначено вміст 19 діючих речовин 20 досліджених препаратів у повітрі робочої зони під час приготу- вання робочих розчинів і в кабіні трактора при їхньому застосуванні на зернових злакових культурах і кукурудзі; через 1 год в повітрі над обробленою ділянкою та в ґрунті; у змивах з поверхні шкіри рук і обличчя та в нашивках на спецодязі працюючих одразу після закінчення роботи. Визначений ступінь можливого ризику для здоров’я працюючих не перевищував допустимого рівня. Встановлено терміни виходу працюючих на оброблені ділянки. Висновки. При дотриманні технологічних регламентів застосування препаратів вміст пестицидів у повітрі робочої зони не перевищує гігієнічних нормативів. Парова складова в забрудненні повітря була несуттєвою за винятком тих пестицидів, що через порівняно високу леткість (ципроконазол, S-метолахлор) можуть бути в суміші з аерозо- лем. Забруднення шкіри рук, обличчя та спецодягу може бути пов’язане з забрудненням як повітря рідинно-кра- пельним і пиловим аерозолем, так і поверхні обладнання. Підтверджено можливість використання для контролю безпеки застосування препаратів раніше встановлених гігієнічних регламентів.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 351.77:632.95:635.1/7
Ключові слова: нові пестицидні препарати, хіміко-аналітичні дослідження, забруднення виробничого середовища (повітря, ґрунт, поверхня рук, обличчя, спецодяг), безпека застосування
Теми: 4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 29 Лип 2016 14:24
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3302

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу