ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО КОМБІНОВАНОГО РИЗИКУ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ СУМІШЕВИХ ФУНГІЦИДІВ ДЛЯ ПРАЦЮЮЧИХ

Вавріневич О.П. (2015) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО КОМБІНОВАНОГО РИЗИКУ НЕБЕЗПЕЧНОГО ВПЛИВУ СУМІШЕВИХ ФУНГІЦИДІВ ДЛЯ ПРАЦЮЮЧИХ. Український журнал з проблем медицини праці (1(42)). с. 58-66. ISSN 2223-6757

[img] Text
10.pdf

Download (893Kb)

Резюме

Вступ. У процесі застосування сумішевих фунгіцидів можлива комбінована (одночасна або послідовна) та комплексна дія декількох діючих речовин на організм працюючих, що зумовлює необхідність оцінки ризику можливого небезпечного одночасного їхнього впливу. Мета дослідження. Гігієнічна оцінка умов праці та потенційного комбінованого ризику небезпечного впливу на працюючих сумішевих фунгіцидів при різних способах застосування. Матеріали та методи дослідження. Натурні дослідження з вивчення умов праці працюючих проведено при вентиляторній обробці культур сумішевими препаратами Валіс М, Кабріо Топ, Натіво, Світч, Сігнум, Скор Топ, Фантік, Флінт Стар; штанговій обробці препаратами Квадріс Топ, Кабріо Топ, Натіво, Фантік, Валіс М; ранцевій обробці препаратом Світч. Визначення вмісту діючих речовин у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, змивах з відкритих поверхонь шкіри та гумових рукавичок, нашивках на спецодязі проводили методом газорідинної, високоефективної рідинної хроматографії та парофазним газохроматографічним методом. Потенційний ризик можливого небезпечного впливу досліджуваних сполук на працюючих при комплексному надходженні через дихальні шляхи та шкіру оцінено відповідно до Методичних рекомендацій «Вивчення, оцінка і зменшення ризику…» (затв. МОЗ України 13.05.2009 р., № 324), комбінований ризик розраховували за принципом простої сумації ефектів при одночасній дії декількох діючих речовин. Результати. Встановлено, що в реальних умовах проведення вентиляторної, штангової та ранцевої обробок сумішевими фунгіцидами при дотриманні рекомендованих агротехнічних і гігієнічних регламентів безпечного застосування не спостерігається перевищення гігієнічних нормативів у повітрі робочої зони. При використанні сумішевих фунгіцидів шляхом вентиляторного обприскування комбінований ризик шкідливого впливу на працюючих при комплексному надходженні становить у середньому (0,3100 ± 0,0800) у. о., штангового обприскування – (0,6200 ± 0,2100) у. о., ранцевого обприскування – (0,0035 ± 0,0010) у. о. У формуванні професійного комбінованого ризику провідна роль належить перкутанному, розходження достовірні за t-критерієм Стьюдента, р < 0,05, порівняно з інгаляційним ризиком. Частка перкутанного ризику в сумарному комбінованому при вентиляторній обробці становить (83,48 ± 4,97 )%, штанговій – (90,10 ± 4,05) %, ранцевій – (91,90 ± 3,60) %. Порівняльний аналіз величин комбінованого ризику при різних шляхах надходження показав, що комбінований ризик можливої шкідливої дії сумішевих фунгіцидів при вентиляторному та штанговому обприскуванні достовірно вищий, ніж при ранцевому обприскуванні (р < 0,05; t = 3,92; tкр. = 2,13) і (р < 0,05; t = 2,87; tкр. = 2,26) відповідно. Величини комбінованого сумарного ризику при вентиляторній і штанговій обробці достовірно не відрізняються (р > 0,05). Висновки. Виявлено, що величини комбінованого ризику небезпечного впливу декількох діючих речовин на організм працюючих при комплексному надходженні через дихальні шляхи та шкіру не завжди знаходяться в допустимих межах (> 1), що вказує на необхідність обов’язкового використання засобів індивідуального захисту (респіраторів, гумових рукавичок та спецодягу) при застосуванні сумішевих фунгіцидів для захисту сільськогосподарських культур.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 632.952:632.95.024.391
Ключові слова: сумішеві фунгіциди, комбінований, комплексний, перкутанний, інгаляційний професійний ризик
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.6. Гігієна праці та виробнича санітарія
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Назва організації: Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 29 Лип 2016 13:29
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3294

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу