ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ КОРКОВИХ ВІДДІЛІВ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА В РОБІТНИКІВ «ШУМОВИХ» ВИРОБНИЦТВ ТА ХВОРИХ НА АКУТРАВМУ

Шидловська Т.А., Шидловська Т.В., Петрук Л.Г. (2015) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ КОРКОВИХ ВІДДІЛІВ СЛУХОВОГО АНАЛІЗАТОРА В РОБІТНИКІВ «ШУМОВИХ» ВИРОБНИЦТВ ТА ХВОРИХ НА АКУТРАВМУ. Український журнал з проблем медицини праці (1(42)). с. 44-50. ISSN 2223-6757

[img] Text
8.pdf

Download (847Kb)

Резюме

Вступ. Проблема діагностики, профілактики та лікування сенсоневральної приглухуватості (СНП), особливо професійної, зберігає велику медичну та соціальну актуальність. З іншого боку, під впливом сильних короткотри­ валих звуків можуть виникати значні зміни в слуховому аналізаторі – гостра акутравма. Нині кількість таких випадків зросла. Мета дослідження. Порівняльний аналіз часових показників довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у робітників «шумових» виробництв з сенсоневральними порушеннями слуху та в хворих на акутравму. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 84 хворих з акутравмою, 15 робітників «шумових» виробництв і 15 здорових осіб контрольної групи. Реєстрацію ДСВП проводили за загальноприйнятою методикою за допомогою аналiзуючих систем МК-6 фірми «Amplaid» (Iталiя) та «Eclipse» фірми «Interacoustics» (Данія). Результати дослідження. У величинах латентних періодів піків (ЛПП) P1, N1 ДСВП суттєвої різниці порівняно з контролем у жодній досліджуваній групі не було. В обох групах – як у осіб з акутравмою, так і в робітників «шумових» професій –мало місце достовірне (P < 0,05) відхилення від контрольних значень ЛПП компонента N2 ДСВП відповідно до (284,2 ± 4,1) та (273,5 ± 2,9) мс при стимуляції тоном 1 кГц, та до (285,9 ± 5,1) та (271,1 ± 3,8) мс при стимулі 4 кГц. Достовірно ЛПП N2 ДСВП у групах хворих між собою не відрізнялися.Також виявлене достовірне (P < 0,05) відносно як контрольної, так і робітників подовження ЛПП Р2 у хворих на акутравму до (181,8 ± 4,6) мс при стимуляції тоном 1 кГц , та (188,4 ± 5,3) мс – тоном 4 кГц. Висновки. Виявлені порушення в коркових відділах слухового аналізатора за даними ДСВП у робітників «шумових» професій і хворих на акутравму свідчать про доцільність обстеження в них стану не тільки периферичного, але й центральних його структур. Збільшення ЛП компонента Р2 ДСВП у хворих на акутравму свідчить про залучення більш глибоких структур головного мозку і може відображати збій компенсаторних механізмів у процесі реалізації стресорних реакцій у відповідь на звукове навантаження.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 616.28-008.1:616-057-001.8
Ключові слова: сенсоневральна приглухуватість, акутравма, слухові викликані потенціали, слуховий аналізатор
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Наукові установи України > Науково-дослідні інститути
Назва організації: ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 25 Лип 2016 14:27
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3292

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу