ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ АЛЬФА-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ ЗА УМОВ ПІДГОСТРОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ДЕКАЕДРИЧНОЇ ФОРМИ

Андрійчук Н.Й., Власик Л.І. (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТЕКТОРНОЇ ДІЇ АЛЬФА-ЛІПОЄВОЇ КИСЛОТИ ЗА УМОВ ПІДГОСТРОГО ВПЛИВУ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА ДЕКАЕДРИЧНОЇ ФОРМИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(42)). с. 38-43. ISSN 2223-6757

[img] Text
7.pdf

Download (1022Kb)

Резюме

Мета дослідження. Вивчення можливих протективних властивостей альфа-ліпоєвої кислоти (АЛК) за умов підгострого впливу наночастинок срібла (НЧС) декаедричної форми. Матеріали та методи дослідження. У дослідженні використовували зразки розчинів НЧС декаедричної форми розміром 45 нм. Досліди проводили на 5 групах лабораторних щурів-самців. Перша група – біологічний контроль. Тваринам другої групи вводили розчин НЧС декаедричної форми розміром 45 нм у дозі 5,0 мг/кг. На тваринах третьої та четвертої груп з’ясовували вплив двох різних доз (12,5 та 25,0 мг/кг) АЛК за умов введення розчину декаедричних НЧС у дозі 5,0 мг/кг. АЛК та розчин НЧС вводили 1 раз на 1 добу протягом 14 днів внутрішньоочеревинно. Результати дослідження. Внутрішньоочеревинне введення АЛК за дози 12,5 та 25,0 мг/кг призводить до покращання досліджуваних показників про- та антиоксидантної системи крові й печінки (статистично достовірні зміни рівня малонового альдегіду, активності каталази та глутатіонпероксидази) за умов підгострого впливу НЧС декаедричної форми. Профілактичне застосування АЛК викликає нормалізацію біохімічних показників крові уражених тварин, а саме зниження рівня холестеролу та активності лужної фосфатази. Проведена оцінка протекторного впливу АЛК вказує на можливість застосування даного препарату за дози 12,5 мг/кг з метою профілактики шкідливого впливу НЧС декаедричної форми.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 615.27.036:577.125]:615.916’1:546.57
Ключові слова: наночастинки срібла, альфа-ліпоєва кислота, профілактика, антиоксидантна система
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Наукові установи України > Науково-дослідні інститути
Назва організації: Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л. І. Медведя, м. Чернівц
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 25 Лип 2016 14:22
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3291

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу