РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА MMР-2 У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ШАХТАРІВ

Долінчук Л.В., Басанець А.В., Андрущенко Т.А. (2015) РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА MMР-2 У РОЗВИТКУ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ШАХТАРІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(42)). с. 10-14. ISSN 2223-6757

[img] Text
3.pdf

Download (832Kb)

Резюме

Вступ. В останні роки відмічається збільшення випадків хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) серед працівників вугільної, гірничодобувної та металургійної галузей промисловості. Сьогодні пріоритетним завданням залишається пошук більш ефективних методів профілактики, які б дали змогу попередити розвиток захворювання. У цій площині визначення генетичних маркерів схильності до ХОЗЛ відкриває нові можливості для запобігання розвитку патології в групах ризику. Мета дослідження. Удосконалення ранньої діагностики та первинної профілактики захворювання шляхом визначення ролі поліморфізму C-1306→T гена матриксної металопротеїнази-2 (MMP-2) у розвитку ХОЗЛ. Матеріали та методи дослідження. За допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з флюоресцентно- гібридизаційною детекцією специфічних продуктів ампліфікації в режимі реального часу визначали поліморфізм C-1306→T гена MMP-2. До дослідної групи ввійшли 72 шахтаря, хворих на ХОЗЛ, до контрольної – 79 шахтарів без патології органів дихання. Результати. Частота розподілу генотипів за поліморфізмом C-1306→T гена MMP-2 була близькою до європеоїдів. За допомогою методу відношення шансів (ВШ) встановлений зв’язок між домінантним С-алелем (ВШ = 0,58; 95 % довірчий інтервал: 0,33–1,04; р < 0,05; c2 = 3,78) і генотипом СС (ВШ = 0,55; 95 % ДІ: 0,27–1,12; р = 0,07) гена ММР-2 з резистентністю до розвитку ХОЗЛ у шахтарів. Наявність у геномі мінорного Т-алеля (ВШ = 1,71; 95 % ДІ: 0,96–3,05; р < 0,05; c2 = 3,78) даного гена може зумовлювати схильність до ризику розвитку ХОЗЛ у шахтарів. Висновки. Отримані результати досліджень відкривають нові можливості для удосконалення заходів первинної

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК (616.24-057:575.1):622.2-057.2
Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, генетичні маркери, ММР-2, шахтарі
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 25 Лип 2016 09:46
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3287

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу