ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦЮЮЧИМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ

Гречківська Н.В. (2015) ОЦІНКА ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦЮЮЧИМ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРІОДИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(42)). с. 3-9. ISSN 2223-6757

[img] Text
2.pdf

Download (893Kb)

Резюме

Вступ. Система проведення профілактичних медичних оглядів (ПМО) працівників підприємств, умови праці яких пов’язані з впливом шкідливих та небезпечних умов праці, є недосконалою. Залучені до ПМО працівники закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) мають різні форми власності, рівні матеріально-технічного оснащення та кадрове забезпечення. Оцінка якості надання медичної допомоги ЗОЗ різних форм власності та підпорядкування проводилася за визначеними показниками медичної результативності ПМО та результатами медико-соціологічного дослідження щодо думки пацієнтів. Мета дослідження. Провести порівняльну характеристику та оцінити якість надання медичної допомоги працюю- чим за результатами періодичних медичних оглядів ЗОЗ різних форм власності та підпорядкування. Матеріали та методи дослідження. Розроблено анкети-опитувальники для дослідження думки пацієнтів щодо якості надання медичної допомоги працюючим ЗОЗ. Медико-соціологічне дослідження проведено в м. Києві в 35 медичних комісіях з проведення ПМО ЗОЗ різних форм власності та підпорядкування, які залучені до надання профпатологічної допомоги працюючому населенню. Було опитано 398 пацієнтів. Розрахунки вибіркової сукупності здійснювали згідно з загальноприйнятою для соціологічних досліджень методикою. Для опрацювання анкет було використано пакет програм «ОСА». На підставі заключних актів за результатами періодичних медичних оглядів проведено порівняльний аналіз показників медичної результативності в динаміці 2009–2013 років з урахуванням моделей надання профпатологічної допомоги працюючому населенню. Результати. Для оцінки якості проведення ПМО медичними комісіями ЗОЗ різних форм власності та підпорядкування було виділено критерії та показники, що визначали ефективність заходів щодо забезпечення якості медичної допомоги відповідно до різних моделей її надання. Оцінка якості надання медичної допомоги показала, що за критеріями – загальна кількість оглянутих, кількість виявлених загальних захворювань, кількість осіб, які підлягають лікуванню, найрезультативнішою є модель надання медичної допомоги з залученням ЗОЗ з бюджетним фінансуванням; за показником визначення кількості осіб, які потребують раціонального працевлаштування, – найкращі показники визначені в моделі медико-санітарної частини (МСЧ); за показником визначення кількості осіб диспансерного нагляду – найкращі показники реєстрували в моделі приватного ЗОЗ. Повністю задоволені якістю отриманої медичної допомоги 97 % працівників, які проходили ПМО в бюджетних ЗОЗ, 84 % працівників – у МСЧ та 95 % працівників – у приватних ЗОЗ. Висновки. Існуючі моделі надання медичної допомоги працівникам промислових підприємств досить різноманітні. Встановлено, що профпатологічна медична допомога працівникам надається в 68,5 % державними ЗОЗ з бюджетним фінансуванням, у 17,1% – приватними ЗОЗ та в 14,2 % – МСЧ. Оцінка якості проведення ПМО свідчить, що за визначеними показниками їхньої медичної результативності – загальна кількість оглянутих, кількість виявлених загальних захворювань, кількість осіб, які підлягають лікуванню, найрезультативнішою є модель надання медичної допомоги з залученням ЗОЗ з бюджетним фінансуванням; на другому місці – модель МСЧ та на третьому – приватні ЗОЗ

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.62:331.483.2):001.891
Ключові слова: якість медичної допомоги, профпатологія, працююче населення, медичні огляди
Теми: 4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 25 Лип 2016 09:41
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3286

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу