ПРОФЕСІЙНІ ЧИННИКИ ТА ЇХІЙ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ВЗУТТЄВИХ ВИРОБНИЦТВ

Кузьмінов Б.П., Лотоцька-Дудик У.Б. (2016) ПРОФЕСІЙНІ ЧИННИКИ ТА ЇХІЙ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ПРАЦІВНИКІВ ВЗУТТЄВИХ ВИРОБНИЦТВ. Український журнал з проблем медицини праці (1(46)). с. 74-83. ISSN 2223-6757

[img] Text
10.pdf

Download (1032Kb)

Резюме

Вступ. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю оцінки умов праці у взуттєвій галузі з урахуванням технологій, обладнання, матеріалів у сучасних умовах виробництва та виявлення причинно-наслідкових зв’язків між чинниками виробничого середовища та здоров’ям працюючих. Мета дослідження – аналіз основних професійних чинників та визначення їхнього впливу на здоров’я працюючих взуттєвої галузі. Матеріали та методи дослідження. На основі результатів власних досліджень, наукових публікацій, статистичних даних проведено аналіз умов та характеру праці у взуттєвому виробництві, визначено їхній вплив на формування донозологічних та патологічних станів у робітників. Результати. Трудова діяльність працівників взуттєвих підприємств виконується за наявності комплексної дії виробничих чинників. Монотонність праці, вимушена робоча поза поєднуються з забрудненням повітря робочої зони хімічними речовинами різних ступенів токсичності та наднормовими рівнями шуму та вібрації на окремих етапах технологічного процесу. У структурі захворюваності працівників взуттєвої галузі переважають хвороби нервової, дихальної та серцево-судинної систем, кістково-суглобового апарату. Серед професійних захворювань зустрічаються дерматози, бронхіальна астма, гінекологічні захворювання. Використання у технологічних процесах канцерогенних речовин призводить до розвитку раку порожнини носа, сечового міхура та лейкозів. Необхідним є розробка нормативно-методичної бази, яка б регламентувала умови праці у взуттєвій галузі на сучасному етапі виробництва. Це сприятиме зниженню негативного впливу виробничих чинників на здоров’я працівників, обгрунтуванню фактичних рівнів професійного ризику у взуттєвій промисловості та розробці заходів щодо зміцнення та збереження здоров’я працюючих.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.6:685.31
Ключові слова: взуттєва промисловість, умови праці, професійні чинники, здоров’я працюючих, професійно обумовлена патологія, обувная промышленность, условия труда, профессиональные факторы, здоровье работающих, профессионально обусловленная патология, shoe industry, work conditions, harmful factors, health of workers, work-related pathology
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Назва організації: Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 06 Черв 2016 13:10
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3280

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу