КЛІНІКО-НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ОСІБ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ПРОФЕСІЙНОЮ ДЕЗАДАПТАЦІЄЮ

Чеботарьова Л.Л., Сулій Л.М. (2016) КЛІНІКО-НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА КОГНІТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ОСІБ З ХРОНІЧНОЮ ІШЕМІЄЮ ГОЛОВНОГО МОЗКУ ТА ПРОФЕСІЙНОЮ ДЕЗАДАПТАЦІЄЮ. Український журнал з проблем медицини праці (1(46)). с. 62-67. ISSN 2223-6757

[img] Text
8.pdf

Download (992Kb)

Резюме

Вступ. Професійна дезадаптація працівників розумової праці є об’єктом дослідження протягом багатьох років. Серед порушень соціально-професійного функціонування найчастіше зустрічається професійне вигорання та тісно з ним пов’язані прояви професійної дезадаптації. Мета дослідження – розробка комплексної діагностики когнітивних порушень і професійної дезадаптації в працівників розумової праці на тлі хронічної ішемії головного мозку. Матеріали та методи дослідження. Обстежено 48 пацієнтів з хронічною ішемією головного мозку. Проведено клініко-неврологічне обстеження, комплекс нейропсихологічного тестування, що базувався на використанні оціночних шкал: госпітальної шкали тривоги та депресії (HADS), Монреальської шкали оцінки когнітивних функцій (MоСА), оцінці професійної адаптації (ступеня дезадаптації), шкала на вигорання (МВІ); ультразвукове дослідження (УЗД) судин голови та шиї; когнітивні слухові викликані потенціали (КСВП) Р300; комп’ютерна електроенцефалографія (КЕЕГ) з картуванням; нейровізуалізуючі обстеження (МРТ, КТ); статистична обробка отриманих даних. Пацієнтів поділено на дві групи: І – хворі, які мають стенотично-оклюзу- ючі ураження брахіоцефальних артерій (БЦА) (до 60 %, за даними УЗД) – 23 особи; ІІ – без атеросклеротич- них змін БЦА – 25 осіб. Результати. При нейропсихологічному тестуванні за даними оціночної шкали HADS у пацієнтів І групи відмічається вірогідне збільшення випадків прояву клінічної тривоги – 58 % порівняно з ІІ групою (35 % випадків). Ознаки професійної дезадаптації виявлено в 79,2 % обстежених пацієнтів, зміни характеризували помірний та виражений рівні порушення. У пацієнтів, що мають гіпертонічні зміни магістральних артерій голови та шиї за даними УЗД, відмічені більш значимі зміни амплітудно-часових параметрів Р300. Виявлений зв’язок когнітивних розладів та професійної дезадаптації з загальним станом церебрального кровотоку. Висновки. Розроблена комплексна методика нейрофізіологічного та нейропсихологічного тестування, яка є доступною для практичного використання в багатьох закладах охорони здоров’я України з метою виявлення когнітивних порушень, об’єктивної оцінки професійної адаптації, когнітивних функцій у пацієнтів з хронічною іше- мією головного мозку (ХІМ), контролю за ефективністю їх відновлення в динаміці лікування, що є важливим для медичної, соціальної та професійної реабілітації.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 616-072.7-071:612.825.8:616.831-005.4
Ключові слова: когнітивні порушення, професійна дезадаптація, акустичні потенціали, хронічна ішемія мозку,когнитивные нарушения, профессиональная дезадаптация, акустические потенциалы, хроническая ишемия мозга, cognitive disorders, occupational desadaptation, acoustic potentials, chronic brain ischemia
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Министерства Российской Федерации > Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Назва організації: Державна установа «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова Національної академії медичних наук України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 06 Черв 2016 13:04
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3279

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу