ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА МЕДИЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧО ОБУМОВЛЕНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ З ВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ

Павліченко О.Ф. (2016) ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ТА МЕДИЧНА ПРОФІЛАКТИКА ВИРОБНИЧО ОБУМОВЛЕНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ З ВЕДЕННЯ ВИБУХОВИХ РОБІТ. Український журнал з проблем медицини праці (1(46)). с. 55-61. ISSN 2223-6757

[img] Text
7.pdf

Download (894Kb)

Резюме

Вступ. Технології ведення вибухових робіт на відкритих гірничих розробках переорієнтовуються на використан- ня безтротилових вибухових речовин, що забезпечує більш високий рівень безпеки та зменшення негативного впливу на довкілля. Позитивні зміни не в повній мірі вирішують проблему доведення показників виробничих факторів до діючих гігієнічних нормативів, що призводить до розвитку професійної патології. Це викликає необ- хідність забезпечення захисту здоров’я працюючих, у тому числі за рахунок організаційних і медико-профілак- тичних заходів. Мета дослідження – розробка організаційних заходів та заходів медичної профілактики щодо зниження ризику виникнення професійних і виробничо обумовлених захворювань у працівників, які займаються підготуванням вибухових робіт, від дії факторів виробничого середовища. Матеріали та методи дослідження. На основі результатів аналізу даних умов праці та показників захворюва- ності працівників, які ведуть вибухові роботи на відкритих гірничих розробках, у динаміці спостереження 2003–2014 років проведено наукове обґрунтування та узагальнення організаційних заходів та заходів медичної профілактики професійних та виробничо обумовлених захворювань. Результати. Відповідно до даних оцінки умов праці та епідеміологічних досліджень обґрунтовано вдосконалену систему організаційних та медико-профілактичних заходів, створену з урахуванням сучасних тенденцій та напря- мів у профілактиці розвитку професійних і виробничо обумовлених захворювань у працівників, що займаються веденням вибухових робіт в умовах кар’єрів. Періодичні медичні огляди необхідно проводити поетапно з акцентуванням уваги на виявленні початкових проявів найпоширеніших хвороб, оцінкою клінічного перебігу наявних захворювань та реєстрацією в динаміці параметрів здоров’я працівника. Зважаючи на значну кількість вибухових підприємств на Україні, перспективним напрямом досліджень є оцінка ефективності профілактичної роботи на основі результатів епідеміологічних досліджень, які відображатимуть ситуацію з захворюваністю з тимчасовою втратою працездатності, поширеністю патології за результатами медоглядів. Висновки. Узагальнено положення медичної профілактики та організаційних заходів, які дозволяють поліпшити ефективність профілактичної роботи на основі результатів оцінки умов праці та епідеміологічних досліджень. Профілактику необхідно здійснювати за напрямами покращання організації медоглядів з використанням даних психофізіологічної експертизи, моніторингу стану адаптації, диспансеризації, поновлення взаємодії закладів охо- рони здоров’я та Державної санітарно-епідеміологічної служби щодо надання профпатологічної допомоги праців- никам, підвищення відповідальності керівників та зацікавленості працюючих у збереженні здоров’я, удосконален- ня режимів праці та відпочинку, з урахуванням сучасних поглядів і досягнень у цих напрямах.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.62-084:622.23.85
Ключові слова: медична профілактика, професійні захворювання, вибуховики, медицинская профилактика, профессиональные заболевания, взрывники, medical prevention, occupational disease, blasters
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.2.Організація охорони праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Науково-дослідні інститути
Назва організації: Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 06 Черв 2016 12:49
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3278

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу