ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ ПРИ ХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ КАДМІЮ

Демецька О.В., Козицька Т.В., Андрусишина І.М., Мовчан В.О., Ткаченко Т.Ю., Гродзюк Г.Я. (2014) ОЦІНКА ПОТЕНЦІЙНОГО РИЗИКУ ПРИ ХІМІЧНОМУ СИНТЕЗІ НАНОЧАСТИНОК СУЛЬФІДУ КАДМІЮ. Український журнал з проблем медицини праці (4(41)). с. 51-56. ISSN 2223-6757

[img] Text
Ujpmp_2014_4_8.pdf

Download (832Kb)

Резюме

Стан проблеми. Дослідники та робітники, що зайняті в сфері нанотехнологій, є групою, яка найбільше підлягає впливу речовин в нанорозмірному стані. Мета дослідження. Оцінити ступінь ризику для осіб, зайнятих хімічним синтезом наночастинок сульфіду кадмію. Матеріали та методи дослідження. Проведено хімічний синтез наночастинок сульфіду кадмію (CdS) у різних умовах. Уміст хімічних елементів у пробах визначали за допомогою методу атомно-емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) на приладі «Орtima 2100 DV» фірми Perkin-Elmer (США). Концентрацію наночастинок у повітрі робочої зони вимірювали на приладі ДАС-2707. Оцінку ризику здійснювали за допомогою підходу «контрольних смуг». Результати. Концентрація частинок від 1 до 100 нм у повітрі коливалася в межах 22 000–42 000 частинок/см3. У пробах повітря в нанорозмірному стані виявлено елементи, з якими на постійній основі працюють співробітники лабораторії: кадмій (Cd), свинець (Pb), залізо (Fe), мідь (Cu), срібло (Ag). При оцінці ризику було отримано контрольну смугу СК3, яка кореспондує з рівнем «значного» ризику та потребує вживання заходів з його зниження, зокрема, обмеження контакту працюючих з наночастинками CdS. Висновки. Встановлено, що концентрація нанорозмірного кадмію, як до синтезів, так і після них була незмінною та не перевищувала розрахункові значення орієнтовно безпечних рівнів впливу для наноматеріалів. Підтверджено наявність у приміщеннях фонового рівня наночастинок, якісний склад якого залежить від тих чи інших виробничих процесів, що відбуваються в ньому. Досліджено, що низькі рівні кількісної концентрації наночастинок у повітрі робочої зони не завжди кореспондують із рівнем ризику для працюючих.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК (613.632:546.48’221.1-138):001.891
Ключові слова: наночастинки, сульфід кадмію, потенційний ризик
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Наукові установи України > Науково-дослідні інститути
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Інститут фізичної хімії імені Л. В. Писаржевського НАН України, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 08 Квіт 2016 11:21
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3272

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу