ВЕГЕТО-ДИСТРОФІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ, СПРИЧИНЕНА КОМБІНОВАНОЮ ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ ТА ВИРОБНИЧОГО ШУМУ

Сова С.Г., Трембовецька О.М. (2014) ВЕГЕТО-ДИСТРОФІЧНА КАРДІОМІОПАТІЯ, СПРИЧИНЕНА КОМБІНОВАНОЮ ДІЄЮ ЛОКАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ ТА ВИРОБНИЧОГО ШУМУ. Український журнал з проблем медицини праці (4(41)). с. 28-37. ISSN 2223-6757

[img] Text
Ujpmp_2014_4_5.pdf

Download (1166Kb)

Резюме

Мета дослідження. Підвищення ефективності діагностики та профілактики віброшумової патології шляхом виявлення ознак дистрофічного процесу в міокарді робітників з прогресуючою вегетативною недостатністю, викликаною комбінованим впливом локальної імпульсної вібрації і виробничого шуму. Матеріали та методи дослідження. У механоскладальних цехах ДП «Антонов» і ДП «Завод 410 цивільної авіації» проведено фізіолого-гігієнічне вивчення та оцінку умов праці складальників-клепальників і слюсарів-складальників згідно із діючими в Україні санітарними нормами, а також стандартами Health and Sufety Executive (HSE). Клінічну частину роботи виконано в умовах стаціонару клінік професійних хвороб Національного медичного університету імені О. О. Богомольця і ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України». Обстежено 50 робітників основної групи, що працюють в умовах тривалого впливу віброшумового фактора. Групу контролю склали 27 осіб, співставимі з основною групою за віком і статтю, які не зазнають у процесі роботи дії вібрації та шуму. Діагностику автономної невропатії серця проводили за допомогою батареї інструментальних кардіо-васкулярних вегетативних тестів (КВВТ) за авторською методикою. Вплив коронарогенної патології вивчали за допомогою методу селективної коронаровентрикулографії згідно із методикою М. Р. Judkins. Функціональний стан міокарда визначали за методом двомірної векторехокардіографії. Статистичну обробку цифрового матеріалу проводили за допомогою комп’ютерної програми Microsoft Office Excel 2007. Результати. За сукупністю психофізіологічних показників роботу складальників-клепальників і слюсарів- складальників віднесено до класу 3.2 (важка і напружена). Провідними шкідливими факторами виробничого середовища на робочих місцях складальників-клепальників і слюсарів-складальників є виробничий шум, який перевищував гранично допустимі рівні (ГДР) ДСН 3.3.6.037-99 на 8-30 дБ, і локальна вібрація, рівні якої не перевищували нормативи вітчизняних ДСН 3.3.6.039-99, та, водночас, у десятки разів перевищували норми стандарту HSE. Доведено розвиток порушення сегментарної вегетативної іннервації серця, що спричиняє розвиток некоронарогенного дистрофічного процесу в міокарді в робітників, які тривалий час працюють в умовах впливу віброшумового фактора. Висновки. Комбінована дія виробничого шуму та локальної імпульсної вібрації, а також важка й напружена праця призводять до розвитку синдрому прогресуючої вегетативної недостатності (автономної невропатії серця), яка є причиною виникнення больових форм некоронарогенної кардіоміопатії в складальників-клепальників і слюсарів- складальників авіапідприємств. Рекомендації. Для покращання діагностики та профілактики вібраційної хвороби й професійної сенсоневральної приглухуватості запропоновано розглянути питання про внесення вегето-дистрофічної кардіоміопатії до сучасної номенклатури віброшумової патології, а також ініціювати процес приведення вітчизняних гігієнічних стандартів нормування локальної вібрації у відповідність до європейських

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: вібрація, шум, прогресуюча вегетативна недостатність, дистрофічний процес, кардіоміопатія, профілактика, vibration, noise, progressive autonomic failure, degenerative processes, cardiomyopathy, prevention, вибрация, шум, прогрессирующая вегетативная недостаточность, дистрофический процесс, кардиомиопатия, профилактика
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.2.Організація охорони праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ , ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 07 Квіт 2016 14:38
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3269

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу