ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ В УКРАЇНІ

Басанець А.В., Шидловська Т.А., Гвоздецький В.А. (2014) ПРОБЛЕМА ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ В УКРАЇНІ. Український журнал з проблем медицини праці (4(41)). с. 12-19. ISSN 2223-6757

[img] Text
Ujpmp_2014_4_3.pdf

Download (733Kb)

Резюме

Вступ. Сенсоневральна приглухуватість (СНП) є одним з найпоширеніших захворювань ЛОР-органів. І не дивлячись на численні публікації, присвячені проблемі СНП, дотепер залишаються суперечливими й недостатньо висвітленими питання як її діагностики, так і, особливо, лікування. Однак вітчизняні та зарубіжні дослідники сходяться на тому, що лікувати хворих з СНП важко, а ефективність такої терапії залишається непереконливою. Зважаючи на те, що підтримання нормальної слухової функції необхідне в сучасному суспільстві як для реалізації професійної діяльності, так і для здійснення соціально-комунікативних зв’язків, і що при СНП відмічається високий відсоток інвалідизуючих порушень (зокрема, професійної приглухуватості та глухоти) у працездатному віці, проблема пошуку нових шляхів ранньої діагностики, ефективного лікування та профілактики СНП має не тільки медичне, але й соціально-економічне значення. Мета дослідження. Проаналізувати розповсюдженість професійної СНП та визначити діагностичні цінності методів ранньої діагностики та профілактики прогресування захворювання. Результати. Проведено аналіз захворюваності на професійну СНП серед працюючих в основних галузях промисловості України. Обговорюється питання діагностики ранніх стадій захворювання. Висновки. Актуальність наукового дослідження формування професійних уражень органу слуху визначається високою пріоритетністю проблеми, значним поширенням шумового фактора й необхідністю пошуку сучасних підходів до удосконалення діагностики, первинної та вторинної профілактики ураження органу слуху при поєднаному впливі шуму з іншими шкідливими виробничими факторами

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 616.28-008.14-057:613.644
Ключові слова: професійна сенсоневральна приглухуватість, шум, діагностика, профілактика, профессиональная сенсоневральная тугоухость, шум, диагностика, профилактика, occupational sensorineural deafness, noise, diagnostics, prevention
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, ДУ «Інститут отоларингології імені професора О. С. Коломійченка НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 07 Квіт 2016 13:49
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3267

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу