СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ НАДАННЯ ПРОФПАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦЮЮЧИМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гречківська Н.В. (2014) СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ НАДАННЯ ПРОФПАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ПРАЦЮЮЧИМ У СУЧАСНИХ УМОВАХ. Український журнал з проблем медицини праці (4(41)). с. 3-11. ISSN 2223-6757

[img] Text
Ujpmp_2014_4_2.pdf

Download (1351Kb)

Резюме

Вступ. Існуюча сьогодні система медичної допомоги працівникам підприємств, умови праці яких пов’язані з впливом шкідливих та небезпечних умов праці, недосконала. Невизначеність обсягів, етапності надання профпатологічної допомоги працівникам з урахуванням сучасних вимог реформування медичної галузі визначає її низьку якість та ефективність. Мета дослідження. Науково обґрунтувати та розробити ефективну структурно-функціональну модель профпатологічної допомоги працюючим великих промислових центрів України в сучасних умовах з визначенням етапності та обсягів надання медичної допомоги працівникам певних категорій закладами охорони здоров`я (ЗОЗ) незалежно від форми власності та підпорядкування. Матеріали та методи дослідження. Досліджено санітарно-гігієнічні умови праці працівників підприємств великих промислових центрів, умови праці яких пов’язані з шкідливими та небезпечними факторами виробничого середовища. Проведено аналіз в історичному аспекті різних моделей надання медичної допомоги працюючим в країнах Європейського Союзу та в Україні. Проаналізовано нормативно-правову базу щодо організації та проведення профілактичних медичних оглядів працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці та модернізації загальної системи охорони здоров’я різних рівнів надання медичної допомоги. Результати. Розроблено структурно-функціональну модель медичної допомоги працівникам промислових підприємств, яка базується на дослідженні матеріально-технічної бази ЗОЗ, кадрового забезпечення ЗОЗ різних форм власності та підпорядкування, що залучені до надання профпатологічної допомоги працюючим у шкідливих та небезпечних умовах праці. Підготовлено матеріали для нормативно-правової бази Міністерства охорони здоров’я України щодо удосконалення профпатологічної допомоги працюючому населенню. Висновки. Сьогодні в Україні склалася така ситуація, коли достатньо ефективна система медичної допомоги працівникам попередніх років майже зруйнована, а нова, поки що не створена. Медико-санітарні частини, які функціонували безпосередньо на підприємствах і забезпечували надання медичної допомоги працівникам, зменшено та реорганізовано. Існуючі моделі надання медичної допомоги працівникам промислових підприємств досить різноманітні. Законодавча база, яка регламентує надання профпатологічної допомоги працюючому населенню України, потребує удосконалення та внесення змін з урахуванням соціально-економічних відносин та вимог реформування медичної галузі.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: медична допомога, професійні захворювання, шкідливі та небезпечні умови праці, працівники, профілактичні медичні огляди, профілактика
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Назва організації: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 07 Квіт 2016 11:55
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3266

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу