ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ В КОНВЕНЦІЯХ І РЕКОМЕНДАЦІЯХ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

Орєхова О.В., Павленко О.І. (2014) ПРОБЛЕМИ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ В КОНВЕНЦІЯХ І РЕКОМЕНДАЦІЯХ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ. Український журнал з проблем медицини праці (3(40)). с. 73-82. ISSN 2223-6757

[img] Text
Ujpmp_2014_3_10.pdf

Download (627Kb)

Резюме

Вступ. Міжнародна організація праці бере активну участь у вирішенні питань з гігієни праці та професійної патології. Діяльність у даній сфері спрямована на вирішення завдань збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності. Вона включає правові, соціально-економічні, організаційно-технічні, санітарно- гігієнічні, лікувально-профілактичні, реабілітаційні та інші заходи. Мета дослідження. Вивчення та узагальнення даних світової літератури, а також історії становлення гігієни праці та професійної патології в Україні, упровадження основних принципів Міжнародної організації праці. Матеріали та методи дослідження. Аналітичний огляд наукових публікацій та баз даних міжнародних трудових стандартів. Результати. В Україні на сучасному етапі соціально-економічного розвитку активно відбувається робота з гармонізації підходів медицини праці з міжнародними концепціями та нормами. В основі розвитку системи медицини праці, у сучасному її розумінні, полягає теорія оцінки та управління професійними ризиками. Оцінка та управління професійними ризиками має на меті проведення аналізу й оцінки стану здоров’я працівників та причино-наслідкового зв’язку з умовами праці, інформування про ризик суб’єкта трудового права, а також проведення заходів з керування професійними ризиками. Впровадження у промисловість та сільське господарство сучасних видів енергій, нанотехнологій, хімічних речовин, синтетичних матеріалів, інтенсифікація праці, зростання інформаційних навантажень створює запоруки до розвитку нових форм професійних хвороб. Питання охорони та укріплення здоров’я працюючого населення – одна з найважливіших проблем медицини праці і охорони здоров’я. Структура та рівень професійної і виробничо обумовленої патології знаходиться в прямому зв’язку від шкідливих і несприятливих факторів виробничого середовища та трудового процесу, що адекватно відображає стан виробництва. Поруч із цим професійна захворюваність свідчить і про якість медичного обслуговування. Національна стратегія охорони праці має задачі: забезпечення конституційного права працівників на безпечні та здорові умови праці, створення ефективної системи запобігання нещасним випадкам на виробництві й виникненню професійних захворювань; зменшення втрат економіки України в результаті виробничого травматизму та професійних захворювань, інвалідизації, внаслідок яких виробництво втрачає професійно підготовлені кадри, створення умов для забезпечення інноваційного розвитку економіки здоровими, продуктивними та професійними робітничими кадрами; створення належних гарантій соціального захисту потерпілих на виробництві та сімей загиблих на виробництві. Стратегія передбачає необхідність законодавчого впровадження європейських стандартів і вимог Конвенцій Міжнародної організації праці в практику управління Висновки. Створення національної системи медицини праці, адаптованої до міжнародних норм і вимог, буде сприяти укріпленню здоров’я працюючого населення України, вирішенню проблем демографії, підвищенню якості ресурсів держави, зростанню продуктивності праці, що особливо важливо для розвитку економіки держави, збільшення валового внутрішнього продукту.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.6+613.62 : 331.91 (100)
Ключові слова: гігієна праці, професійна патологія, професійні захворювання
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Науково-дослідні інститути
Назва організації: Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 07 Квіт 2016 08:48
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3263

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу