СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗА МЕДИЧНИМИ ОГЛЯДАМИ ПРАЦЮЮЧИХ У ШКІДЛИВИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ

Нагорна А М., Кононова І.Г., Гречківська Н.В. (2014) СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОКРАЩАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ЗА МЕДИЧНИМИ ОГЛЯДАМИ ПРАЦЮЮЧИХ У ШКІДЛИВИХ І НЕБЕЗПЕЧНИХ УМОВАХ. Український журнал з проблем медицини праці (3(40)). с. 10-19. ISSN 2223-6757

[img] Text
Ujpmp_2014_3_3.pdf

Download (751Kb)

Резюме

Вступ. Медичні огляди працюючих, особливо для категорії тих, що працюють у шкідливих та небезпечних умовах, це вагома частина системи профпатологічної допомоги, яка направлена на виявлення та профілактику професійних та виробничо-обумовлених захворювань. Реформування системи охорони здоров’я в цілому та Державної санітарно-епідеміологічної служби України (ДСЕС України) негативно позначилося на якості надання медичної допомоги працюючим, практично усунуло ДСЕС України від контролю за організацією та якістю проведення медичних оглядів, призвело до порушень налагоджених взаємовідносин з профпатологами. Мета дослідження. Визначення ролі та місця ДСЕС України в організації та контролі за медичними оглядами працюючих у шкідливих і небезпечних умовах та шляхів удосконалення системи проведення медичних оглядів працюючих певних категорій у сучасний період. Матеріали та методи дослідження. Проаналізовано стан проведення профілактичних медичних оглядів працюючих певних категорій в Україні за даними «Оперативної інформації за результатами періодичних медичних оглядів», регламентованою наказом МОЗ України № 246-07, та інформацій територіальних управлінь ДСЕС України, пропозицій для змін та доповнень до діючого порядку, надісланих до ДСЕС України. Представлені матеріали є результатом аналізу законодавчих, нормативних актів про реформування ДСЕС України, звітних, інформаційно-аналітичних матеріалів щодо організації нагляду, який був спрямований на виявлення особливостей та проблем в організації та проведенні медичних оглядів на об’єктах нагляду в сучасний період порівняно з попередніми 2009–2013 роками. Результати. Сьогодні, коли «промислову» медицину в країні майже зруйновано, при реформуванні системи охорони здоров’я не чітко проглядається порядок надання медичної допомоги працюючим в умовах шкідливих і небезпечних факторів. Категорії працюючих у шкідливих умовах є не тільки на промислових і сільськогосподарських підприємствах, а і на харчових, комунальних об’єктах, у закладах охорони здоров’я тощо. У 2013 році медичні огляди проведено 1091 медичною комісією, з яких майже 90 % працює на базі державних закладів охорони здоров’я, здійснено 253 (23,2 %) перевірки щодо оцінки їхньої діяльності на виконання наказу МОЗ України № 246-07 (із них ДСЕС України з профпатологами – 52). Висновки. Роль та місце ДСЕС України на сучасному етапі змінилися, що призвело до скорочення працюючих у ДСЕС України, зміни організації її роботи, неузгодженості взаємодії з профпатологами й роботодавцями. За результатами аналізу періодичних медоглядів працюючих у шкідливих умовах за 2013 рік визначено порушення системи контролю з боку ДСЕС України як за медичними комісіями, так і за організацією медоглядів, виконання медичних рекомендацій на об’єктах.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: медичні огляди працюючих у шкідливих умовах, медичні комісії, профілактика, профпатологи
Теми: 4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 06 Квіт 2016 13:55
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3256

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу