ВИЗНАННЯ ЗВ’ЯЗКУ ЗАХВОРЮВАНЬ З УМОВАМИ ПРАЦІ У ФРАНЦУЗЬКІЙ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Басанець А.В. (2015) ВИЗНАННЯ ЗВ’ЯЗКУ ЗАХВОРЮВАНЬ З УМОВАМИ ПРАЦІ У ФРАНЦУЗЬКІЙ СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Український журнал з проблем медицини праці (2(43)). с. 60-69. ISSN 2223-6757

[img] Text
9_2(43)_2015.pdf

Download (857Kb)

Резюме

Вступ.У сучасний період реформування системи охорони здоров’я вкрай важливою є інтеграція основних поло-жень охорони здоров’я (у тому числі й працюючого населення) в Україні до європейських стандартів. Система визнання та компенсації професійних захворювань відрізняється в різних країнах. Вивчення досвіду надання медико-санітарної допомоги працюючим в розвинених країнах стане корисним для фахівців відповідної галузі в Україні. Мета дослідження. Вивчення та оцінка основних принципів та положень системи визнання та компенсації про-фесійних захворювань у Франції. Матеріали та методи дослідження. Представлені матеріали є результатом аналізу законодавчих та нормативних актів, які регулюють систему визнання професійних захворювань у Франції. Результати.Автором наданий перелік професійної патології в індустріальному секторі Франції. Наведені клінічні, правові та адміністративні аспекти системи визнання професійних захворювань, підкреслені принципи презумпції етіологічного фактора при вирішенні питань зв’язку захворювань з умовами праці, декларування професійного захворювання безпосередньо пацієнтом, логістика процесу встановлення діагнозу, кооперація з даного питання служб медицини праці та соціального страхування. Наведена схема основної та додаткової систем визнання про-фесійних захворювань у Франції, а також особливості при встановленні діагнозу гострих та хронічних професійних захворювань. Висновки.Витрати, що пов'язані з професійними захворюваннями, у Франції компенсуються державою, а доступ до системи медико-санітарної допомоги працюючим мають робітники як державних, так і приватних підприємств. Порівняно з українською системою підхід до визнання професійної патології у Франції є більш жорстким з точки зору ступеня наявних у пацієнта порушень здоров’я, що підтверджуються об’єктивними клінічними, функціональ-ними та лабораторними методами досліджень. На відміну від України у французькій системі чітко визначені постекспозиційні періоди для кожної з форм професійної патології.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: професійні захворювання, соціальне страхування, критерії діагностики, законодавство, профессиональные заболевания, социальное страхование, критерии диагностики, законодательство, occupational diseases, social insurance, criteria of diagnostics, legislation
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.2.Організація охорони праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.3. Промислова безпека
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 27 Січ 2016 13:52
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3242

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу