ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОЇ КИШКИ В ОСІБ ОРГАНІЗОВАНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ

Несен А.О., Чирва О.В. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОЇ КИШКИ В ОСІБ ОРГАНІЗОВАНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОПУЛЯЦІЇ. Український журнал з проблем медицини праці (2(43)). с. 53-59. ISSN 2223-6757

[img] Text
8_2(43)_2015.pdf

Download (1039Kb)

Резюме

Вступ. Студентство належить до групи підвищеного ризику розвитку поєднаної функціональної патології, що обумовлено комплексом таких несприятливих факторів, як постійне розумове та психоемоційне напруження, інформаційний стрес, недостатня матеріальна забезпеченість, необхідність поєднувати навчання з роботою, часті порушення режиму праці, відпочинку й харчування, куріння, споживання алкоголю. Мета дослідження.Підвищення ефективності лікування синдрому подразненої кишки (СПК) в осіб організованої студентської популяції шляхом додаткового призначення у складі комплексної терапії рослинного препарату Іберогаст. Матеріали та методи дослідження.Обстежено 305 осіб, у тому числі 181 (59,3 %) жінку і 124 (40,7 %) чоловіків, середній вік – (20,8 ± 0,1) років. Усі обстежені були розподілені на дві групи: І – хворі на СПК 6,6 % (20 осіб), ІІ – хворі на «синдром перехрестя» функціональних захворювань органів травлення (ФЗОТ) – 5,2 % (16 осіб). Пацієнтам із СПК проводили немедикаментозне лікування, що включало модифікацію тригерних факторів способу життя й харчування. Залежно від призначеного медикаментозного лікування пацієнти були поділені на групи: лікування «А» (n = 18) – комбінована терапія з призначенням немедикаментозних заходів, дієти lowFODMAPs, фітопрепарату Іберогаст і, за потреби, з 4 тижня, пантопразолу в дозі 20 мг 2 рази на 1 добу й ітоприду гідрохлорид у дозі 50 мг 3 рази на 1 добу; лікування «В» (n = 18), що відрізнялося відсутністю додаткового призначення фітотерапії. Тривалість лікування склала 8 тижнів. Результати. СПК було виявлено в 11,8 % обстежених осіб, у 44,4 % хворих на СПК встановлено «синдром перехрестя» ФЗОТ. На 28 добу лікування всі особи відмічали покращання самопочуття й зниження інтенсивності скарг з (210,1 ± 11,3) до (96,8 ± 7,2) бала за шкалою IBS-SSS (r = 0,776, р < 0,001), на 56 добу – до (35,6 ± 4,2) бала (r = 0,601, р < 0,001). При оцінці показників сумарного бала IBS-SSS через 4 тижні терапії встановлено кращу терапевтичну відповідь у хворих у групі лікування «А» (83,6 ± 8,8) порівняно з (110,0 ± 10,7) бала IBS-SSS у групі терапії «В» (р = 0,066). У пацієнтів, які додатково отримували Іберогаст, сумарний бал IBS-SSS знизився на (64,9 ± 2,2) % (28 доба), у той час, як у пацієнтів лікування «В» даний показник був значно меншим – (43,3 ± 2,0) %, р < 0,001. Порівняння сумарного бала IBS-SSS на 56 добу терапії не виявило достовірних відмінностей у досліджуваних групах. Проте відсоток динаміки сумарних балів IBS-SSS за курс терапії значно відрізнявся – (-(88,7 ± 1,8) у групі лікування «А» і (-(78,3 ± 2,3) % у групі лікування «В», р = 0,001. Висновки. Виявлені особливості відповіді на терапію в пацієнті

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 616.345-085-053.8
Ключові слова: синдром подразненої кишки, «синдром перехрестя», клінічні прояви, фітотерапія, популяція студентів
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.9. Клінічні дослідження
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Наукові установи України > Науково-дослідні інститути
Назва організації: ДУ «Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України», м. Харків
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 27 Січ 2016 13:46
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3241

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу