КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ З ЛІПІДНИМ ШАРОМ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ

Яворовський О.П., Лобанов В.В., Мінченко О.Г., Паустовський Ю.О., Філоненко О.В. (2015) КВАНТОВО-ХІМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ МЕТИЛТРЕТБУТИЛОВОГО ЕФІРУ З ЛІПІДНИМ ШАРОМ ПЛАЗМАТИЧНОЇ МЕМБРАНИ. Український журнал з проблем медицини праці (2(43)). с. 32-41. ISSN 2223-6757

[img] Text
6_2(43)_2015.pdf

Download (2019Kb)

Резюме

Мета дослідження. За допомогою методів комп’ютерного моделювання дослідити структурні та енергетичні характеристики моделі плазматичної мембрани та розглянути її взаємодію з молекулою метилтретбутилового ефіру (МТБЕ), що може скласти підвалини подальших наукових досліджень молекулярних механізмів можливої токсичної та канцерогенної дії цієї хімічної сполуки. Матеріали та методи дослідження. Розрахунки структурних та енергетичних параметрів досліджуваних систем виконано в рамках квантово-хімічного програмного пакета USGAMESS з використанням напівемпіричного методу PM3 та кластерного наближення. Слід відмітити, що хоча застосування методу PM3 має деякі обмеження (переоцінка енергії СН···НС-взаємодій між гідрофобними ланцюгами поверхнево активних речовин), тим не менше, він адекватно описує експериментальні дані відносно енергії утворення моношарів різних класів дифільних сполук. Результати. Встановлено, що молекула МТБЕ здатна проникати крізь область заряджених «голівок» складових плазматичної мембрани еукаріотичної клітини та певним чином впливати на її внутрішньоклітинне середовище, причому саме ця взаємодія можливо є первинним актом токсичної дії МТБЕ на клітину, що індукує стрес ендоплазматичного ретикулуму й змінює експресію стрес-залежних генів, обумовлює інтенсифікацію перекисного окиснення ліпідів та вільно-радикальних процесів.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 547.27:576.314
Ключові слова: метилтретбутиловий ефір, плазматична мембрана, комп’ютерне моделювання,вариабельность ритма сердца, эмоционально значимимые ситуации, дисперсионный анализ, линейный дискриминантный анализ, methyl tertiary-butyl ether, plasma membrane, computer modelin
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ, Інститут хімії поверхні імені О. О. Чуйка НАН України, м. Киї, Інститут біохімії імені О. В. Палладіна НАН України, м. Київ Мета дослідження. За допомогою методів комп’ютерного моделювання
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 27 Січ 2016 13:35
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3239

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу