ПРОФЕСІЙНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ОНКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Варивончик Д.В., Шевченко В.І. (2015) ПРОФЕСІЙНІ ФАКТОРИ РИЗИКУ ОНКОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Український журнал з проблем медицини праці (2(43)). с. 3-7. ISSN 2223-6757

[img] Text
2_2(43)_2015.pdf

Download (821Kb)

Резюме

Вступ.Проведені останніми роками дослідження в Україні засвідчили, що працівники галузі охорони здоров’я на робочому місці можуть зазнавати впливу 59 канцерогенних факторів. Домінуючими з них є 10 виробничих факто-рів, які визначають експозицію більше ніж у 75 % працівників галузі, а саме: дезінфекції та стерилізації (32,6 %), лабораторно-діагностичні (16,7 %), лікувальні (11,5 %), природно-побутові та транспортні (39,1 %). Мета дослідження. Визначити етіологічну роль професійних канцерогенних факторів у формуванні виробничо зумовленої онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров’я. Матеріали та методи. Проводили ретроспективний аналіз відносних ризиків (RR) захворювання працівників галузі охорони здоров’я на злоякісні новоутворення (ЗН) (м. Київ, 2011–2013 рр.). Вивчали відношення шансів (OR) та атрибутивний ризик (AR) захворювання працівників ЗН внаслідок експозиції канцерогенних виробничих факторів (формальдегіду, сильних неорганічних кислот, що містять сірчану кислоту, етилену оксиду, силіцію діо-ксиду кристалічного, нікелю та його сполук, хрому (VI) сполуки, бензолу, бензидину, препаратів для хіміотерапії ЗН, ультрафіолетового та іонізуючого випромінювання). Результати. Встановлено, що серед працівників галузі охорони здоров’я є збільшення шансів виникнення ЗН вна-слідок експозиції на робочому місці канцерогенних факторів, найзначущими з яких є: іонізуюче випромінювання (у 26,0 разу), лікарські засоби для хіміотерапії ЗН (у 20,0 разу), ультрафіолетове випромінювання (у 17,0 разу), сильні неорганічні кислоти (у 12,0 разу), етилен оксид (у 11,0 разу), формальдегід (у 7,0 разу), що зумовлюють збільшення ризику виникнення ЗН – глотки, бронхів та легень, молочної залози, шкіри, сечового міхура, лімфом та лейкозів. У цілому експозиція на робочому місці канцерогенних хімічних та фізичних факторів збільшує абсо-лютний та відносний ризики захворювання працівників на ЗН у 2,0 разу. При цьому індивідуальний атрибутивний ризик захворювання на ЗН серед працівників є значно більшим (AR = 48,7 %), ніж популяційний (ARp = 0,92 %), що визначається незначною кількістю експонованих працівників у галузі охорони здоров’я (до 1,9 % працюючих). Висновки. Отримані дані є основою для розробки заходів профілактики виробничо зумовленої онкологічної захворюваності працівників закладів охорони здоров’я.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК (616-006:615.28):614.2
Ключові слова: злоякісні новоутворення, працівники галузі охорони здоров’я, професійні фактори ризику,
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.6. Гігієна праці та виробнича санітарія
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.7. Засоби індивідуального та колективного захисту
4. Медицина праці > 4.2. Виробнича санітарія
4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 27 Січ 2016 13:12
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3235

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу