ДО ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІВНІВ УМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЛЮДИНИ

Андрусишина І.М., Голуб І.О., Лампека О.Г. (2015) ДО ПРОБЛЕМИ ОБҐРУНТУВАННЯ ОПТИМАЛЬНИХ РІВНІВ УМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У БІОЛОГІЧНИХ СЕРЕДОВИЩАХ ЛЮДИНИ. Український журнал з проблем медицини праці (3(44)). с. 48-56. ISSN 2223-6757

[img] Text
8_3(44)_2015.pdf

Download (985Kb)

Резюме

Вступ. Одним з факторів масового скринінгу та контролю за впливом факторів оточуючого середовища на організм людини та тварин є багатоелементний аналіз біологічних середовищ. Натепер спеціалісти в усьому світі розуміють, що референтні значення, як і поняття норма, не є сталою величиною через гетерогенність геохімічних умов проживання. Проблеми з визначенням меж фізіологічної норми вмісту елементів у біосубстратах призвели до накопичення непорівнянних один з одним аналітичних даних, та до великих розбіжностей даних «норми» в літературі. Мета дослідження– еколого-гігієнічна оцінка впливу важких металів на формування оптимальних рівнів їхнього вмісту в біологічних середовищах. Матеріали та методи дослідження. Для визначення вмісту 10 важких металів у пробах були застосовані методи атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно зв’язаною плазмою та математичної статистики. Результати. Отримані результати дослідження не залишають сумнівів щодо наявності тісного зв’язку між хімічним складом повітря, питної води, продуктів харчування на формування оптимальних рівнів вмісту макро- та мікроелементів у біологічних середовищах людини. Для виявлення ризику розвитку дисбалансу макро- та мікроелементів в організмі людини необхідне проведення багатоелементного аналізу як на індивідуальному, так і на популяційному рівні.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 612.014.46:546.3/.8:54.062
Ключові слова: важкі метали, референтні значення, макро- та мікроелементи, біологічні середовища, тяжелые металлы, референтные значения, макро- и микроелементы, биологические среды, heavy metals, reference meanings, macro- and microelements, biological media
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
7. Організація виробництва > 7.3. Виробниче середовище
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 13 Січ 2016 09:03
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3228

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу