АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ В ШАХТАРІВ ОСНОВНИХ ПІДЗЕМНИХ ПРОФЕСІЙ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Гвоздецький В.А. (2015) АНАЛІЗ ВИРОБНИЧИХ ФАКТОРІВ РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЇ ПРИГЛУХУВАТОСТІ В ШАХТАРІВ ОСНОВНИХ ПІДЗЕМНИХ ПРОФЕСІЙ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. Український журнал з проблем медицини праці (3(44)). с. 42-47. ISSN 2223-6757

[img] Text
7_3(44)_2015.pdf

Download (863Kb)

Резюме

Вступ. Основну частку в формуванні професійної патології в Україні становить вугільна промисловість, де реєст­ рується понад 83 % всіх випадків професійних захворювань. Дана галузь є найнебезпечнішою для здоров’я робіт­ ників також у плані розвитку професійної сенсоневральної приглухуватості (ПСНП). Професійна приглухуватість посідає перше місце серед професійних захворювань у багатьох розвинених країнах світу, і її реєструють у 10–56 % робітників, зайнятих у промисловості. В Україні в структурі професійної захворюваності СНП посідає 4–5 місце. Мета дослідження– вивчити гігієнічні умови праці та визначити основні чинники виробництва в підземних вугіль­ них шахтах, що призводять до розвитку ПСНП. Матеріали та методи дослідження. Проведено аналіз санітарно­гігієнічних умов праці 87 шахтарів підземних вугільних шахт, а саме: прохідників – 28, забійників – 25, ГРОВ – 34. Прохідники мали стаж роботи в шумі в серед­ ньому (17,90 ± 1,00) року, забійники – (23,10 ± 1,00) року, ГРОВ – (22,20 ± 2,00) року. Результати. У прохідників, забійників та в гірничих робітників очисного вибою (ГРОВ) еквівалентні рівні шуму становлять: (93,60 ± 4,90) дБА, (92,90 ± 5,50) дБА, (86,50 ± 6,04) дБА відповідно, стажеві дози шуму – (108,14 ± 5,54) дБА, (105,50 ± 4,91) дБА, (97,90 ± 2,53) дБА. Достовірної різниці між групами не встановлено. Параметри вібрації в прохідників, забійників та ГРОВ також не мають достовірної різниці й становлять (116,7 ± 9,1) дБ, (117,0 ± 9,5) дБ, (97,2 ± 2,9) дБ відповідно. Але достовірно відрізнялися стажеві дози вібрації в прохідників (129,7 ± 9,1) дБ та забійників (130,7 ± 9,5) дБ від ГРОВ (110,2 ± 2,9) дБ (р < 0,05). Висновки. Основними етіологічними чинниками розвитку ПСНП у шахтарів основних професій визначено шум у сполученні з вібрацією та вимушеною робочою позою. За оцінкою санітарно­гігієнічних умов праці шахтарів умови праці прохідників відносяться до 3 класу 4 ступеня шкідливості, забійників – до 3 класу 3 ступеня, ГРОВ – 3 класу 2 ступеня, при яких може виникати патологія органа слуху, а також інші форми професійних захворювань.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 616.28-008.14-057:622
Ключові слова: професійна сенсоневральна приглухуватість, вугільна промисловість, шум, вібрація, стажеві дози
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 12 Січ 2016 15:17
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3227

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу