ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ХІМІЧНОГО ГЕНЕЗУ СЕРЕД ПРАЦЮЮЧИХ В УКРАЇНІ

Соколова М.П. (2015) ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ХІМІЧНОГО ГЕНЕЗУ СЕРЕД ПРАЦЮЮЧИХ В УКРАЇНІ. Український журнал з проблем медицини праці (3(44)). с. 10-17. ISSN 2223-6757

[img] Text
3_3(44)_2015.pdf

Download (914Kb)

Резюме

Вступ. Умови праці на виробництві визначаються кількісною характеристикою шкідливих факторів, що можуть несприятливо впливати на організм працюючих. Одним з таких поширених факторів є хімічний, з яким мають контакт сотні тисяч працівників. Відомо, що робота в умовах впливу хімічних речовин є фактором ризику пору-шення здоров’я працюючих та виникнення професійної патології. Мета дослідження– проаналізувати професійну захворюваність, що викликана хімічними чинниками, в Україні в 2000–2014 роках. Матеріали та методи дослідження. Проаналізовано дані з 2177 «Карт обліку профзахворювань (отруєнь)». При цьому було враховано діагнози професійних захворювань хімічного генезу, стать та вік хворих, стаж роботи в шкід-ливих умовах, чинники, під впливом яких виникають професійні захворювання хімічної етіології, та обставини, що їх викликали. Результати. Виявлено, що професійну патологію хімічного генезу реєструють практично в усіх видах економічної діяльності, що пов’язано з широким діапазоном виробництв і застосуванням різних хімічних речовин, і складає від 0,9 до 5,7 % від загальної кількості щорічно виявлених професійних захворювань. Найбільша питома вага в струк-турі хімічної патології припадає на хвороби органів дихання (17,5–75,6 %), гострі інтоксикації складають 3,9–40,8 %, хронічні інтоксикації – 5,9–20,0 %, онкологічні захворювання – 4,4–14,1 %, тринітротолуолова катаракта – 0,7–10,5 %, хвороби шкіри – 1,0–8,3 %. Професійні захворювання хімічної етіології реєструють як серед чоловіків, так і серед жінок. У 87–93 % випадків вік потерпілих від хімічних чинників становить від 25 до 45 років, а стаж роботи в шкідливих умовах дорівнює в 65–70 % випадків 10–20 рокам. На формування професійної патології хіміч-ного генезу мають вплив недосконалість технологій і конструкцій апаратів (28–33 %), використання надзвичайно токсичних речовин (22–31 %), недостатньо ефективна робота вентиляційних систем (12–15 %), недосконалість та відсутність засобів індивідуального захисту (15–20 %), порушення правил техніки безпеки (15–20 %). Необхідно також враховувати підвищену чутливість організму працюючих до окремих хімічних речовин. Висновки. Хімічна патологія складає невелику частку в загальній професійній захворюваності, але її наслідки мають суттєвий вплив на організм працюючих. Тому в сучасних умовах, попри недостатність асигнувань на охорону здоров’я і погіршення медичного обслуговування працюючого населення, необхідно приділяти увагу вагомим факторам, що впливають на попередження та розвиток професійних захворювань, викликаних хімічними речови-нами, а саме: удосконаленню виявлення, діагностики та обліку професійної патології хімічного генезу, санітарно-гігієнічному та інженерно-технічному контролю за умовами праці.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.632:616
Ключові слова: професійна патологія хімічного генезу, хімічні речовини, шкідливі та небезпечні умови праці
Теми: 4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 12 Січ 2016 14:52
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3223

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу