МЕТОДИЧНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ГІПОГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА БІОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ

Глива В.А., Назаренко В.І., Никифорук О.І., Палiйчук С.П., Коваленко В.В., Мищенко I.А. (2014) МЕТОДИЧНЕ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ГІПОГЕОМАГНІТНОГО ПОЛЯ НА БІОЛОГІЧНІ ОБ’ЄКТИ. Український журнал з проблем медицини праці (1(38)). с. 74-79. ISSN 2223-6757

[img] Text
12.pdf

Download (670Kb)

Резюме

Мета дослідження. Визначення загальних вимог до методичного забезпечення експериментальних досліджень з вивчення біологічного впливу гіпогеомагнітних полів на біологічні об’єкти та надання практичних рекомендацій з їх впровадження. Методи дослідження. Аналіз даних літератури та математичне моделювання параметрів геомагнітного поля в експериментальних умовах. Результати. Надійні експериментальні дані щодо біологічних ефектів гіпогеомагнітного поля можуть бути отримані за допомогою кілець Гельмгольца в приміщеннях, екранованих від зовнішніх електромагнітних полів. Рівні і однорідність електромагнітних полів всередині кілець мають контролюватися протягом усього експерименту за допомогою маленького датчика, що має високу чутливість. Можливо також використання запропонованого обладнання поза приміщеннями з магнітним екрануванням. У такому випадку необхідні параметри постійних магнітних полів досягаються компенсацією магнітного поля Землі за рахунок магнітного поля кілець Гельмгольца. Висновки. Необхідні параметри гіпогеомагнітного поля (зменшення до 10 і більше разів) можуть забезпечуватися в лабораторних умовах за допомогою кілець Гельмгольца необхідного діаметра. Експериментальну установку необхідно розмістити під кутом 67°40' до горизонтальної площини з урахуванням магнітного схилення на широті Києва.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.5.550.38
Ключові слова: геомагнітне поле, біологічний вплив, експериментальні дослідження, методичне та технічне забезпечення, геомагнитное поле, биологическое действие, экспериментальные исследования, методическое и техническое обеспечение, geomagnetic field, biological effect, experimental studies, methodical and technical provision
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Національний авіаційний університет МОН України, м. Київ, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Донецький нацiональний медичний університет iменi М. Горького
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 18 Лист 2014 11:03
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3150

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу