РАПТОВА СМЕРТЬ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ

Басанець А.В., Остапенко Т.А., Черкесов В.В. (2014) РАПТОВА СМЕРТЬ НА РОБОЧОМУ МІСЦІ. Український журнал з проблем медицини праці (1(38)). с. 37-45. ISSN 2223-6757

[img] Text
7.pdf

Download (1041Kb)

Резюме

Вступ. В останнє десятиріччя відмічається збільшення випадків раптової смерті (РС) та «омолодження» контингенту раптово померлих. Удосконалюються та розробляються нові технології діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, що є основною причиною РС, однак, навіть у розвинених країнах проблема раптової серцевої смерті (РСС) залишається невирішеною. РСС на робочому місці за даними ВООЗ складає 7 %. Серед осіб, померлих внаслідок РС, значну частку становлять молоді особи у віці до 35 років, а серед причин відзначається раптове фізичне або психоемоційне навантаження. Мета дослідження. Встановити розповсюдженість РС на робочому місці в різних професійних групах та визначити особливості її настання залежно від умов праці та професійних обов’язків потерпілих. Результати. У статті наведено дані щодо розповсюдженості РС на робочому місці в Україні. Дослідженням встановлено, що в 2012 році в Україні зареєстровано 966 випадків РС на робочому місці, що становить 5,3 на 100 000 працюючого населення та 14,1 на 100 000 населення, працюючого в шкідливих умовах праці. Проведений аналіз випадків РС щодо статті, віку та стажу роботи свідчить, що майже 95 % – це особи чоловічої статті, їхній вік становив 50–60 років, а трудовий стаж – більше 30 років. Найчастіше випадки РС на робочому місці зареєстровані в Донецькій, Дніпропетровській та Київській областях, досягаючи від 10,76 % до 15,8 % у структурі загальної смертності. Представлено аналіз розподілу випадків РС на робочому місці в Україні за галузями виробництва, основними з яких є соціально-культурна сфера – 22 %, транспорт – 15 %, машинобудування та металургійна промисловість – 14 %, вугільна та гірничовидобувна промисловість – 9,3 %. Детально проаналізовано випадки РС на робочих місцях шахтарів підземних вугільних шахт, умови праці яких пов’язані з впливом фізичного та емоційного навантаження, високих температур, що можуть несприятливо позначитись на стані системи кровообігу й призвести до фатального наслідку. Запропоновано методи профілактики РС на робочому місці.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК: 616-036.886:616-057
Ключові слова: раптова смерть, раптова серцева смерть, раптова смерть на робочому місці, внезапная смерть, внезапная сердечная смерть, внезапная смерть на рабочем месте, sudden death, sudden cardiac death, sudden death at workplace
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Наукові установи України > Науково-дослідні інститути
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, ДП «НДІ медико-екологічних проблем Донбасу та вугільної промисловості МОЗ України», м. Донецьк
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 17 Лист 2014 13:13
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3145

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу