ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОБОРУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я

Вежновець Т.А (2014) ПРОФЕСІЙНОГО ПСИХОЛОГІЧНОГО ДОБОРУ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я. Український журнал з проблем медицини праці. с. 28-36. ISSN 2223-6757

[img] Text
6.pdf

Download (758Kb)

Резюме

Мета дослідження. Визначити критерії професійного психологічного добору кандидатів на посаду головного лікаря і заступника головного лікаря на підставі комплексного вивчення особливостей індивідуально-психологічного статусу, спрямованості діяльності, типу міжособистісних стосунків, стилю ухвалення управлінських рішень. Результати. Встановлені відмінності індивідуально-психологічного статусу, виду локус контролю, типу міжособистісних стосунків, стилю ухвалення управлінських рішень в групах головних лікарів та їхніх заступників. Профіль акцентуації особистості головних лікарів та заступників має однаковий характер з піками акцентуацій за емотивним, гіпертимним і ригідним типами. У групі головних лікарів встановлено достовірно більше значення парціального інтелекту «самомотивація» на тлі середніх значень загального емоційного інтелекту, превалювання осіб з внутрішнім локус контролем, достовірна спрямованість на «задачі». У групі головних лікарів виявлено достовірно більше значення октанти за прямолінійно-агресивним типом на тлі піків у профілі міжособистісних стосунків значень октант за відповідально-великодушним (VIII), співпрацюючи-конвенціальним (VII), власно- лідируючим типом (І). Виявлені відмінності обумовлюють особливості стилів ухвалення управлінських рішень у групі головних лікарів (автономний і маргінальний стилі) та в групі заступників головних лікарів (ситуаційний і потуральний стилі). Висновки. Критеріально значимими показниками рівня розвитку професійно важливих якостей у кандидатів на посаду головного лікаря, які необхідно враховувати при розробці моделі професійного психологічного добору на вказану посаду, є особливості індивідуально-психологічного статусу (акцентуація за емотивним, гіпертимним, ригідним типом, рівень розвитку «самомотивації», внутрішній локус контроль), особливості типу міжособистісних стосунків (значення октанти за прямолінійно-агресивним типом на тлі піків октант за відповідально-великодушним, співпрацюючи-конвенціальним, власно-лідируючим типом) і спрямованість діяльності на «задачі».

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 614.2.007.1:159.9
Ключові слова: керівники закладів охорони здоров’я, акцентуація особи, тип міжособистісних стосунків, эмоційний інтелект, локус контроль, стиль ухвалювання управлінських рішень, професійний психологічний добір, руководители учреждений здравоохранения, акцентуация личности, тип межличностных отношений, эмоциональный интеллект, локус контроль, стиль принятия управленческих решений, профессиональный психологический отбор, health institutions, Head doctors, individual accentuation, type of interpersonal relations, emotional intellect, locus control, style of adoption of administrative decisions, occupational psychological selection
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.2.Організація охорони праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 17 Лист 2014 12:43
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3144

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу