РИЗИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПИЛОВОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛЕГЕНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ СУЧАСНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА

Павленко О.І. (2014) РИЗИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПИЛОВОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛЕГЕНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ОСНОВНИХ ПРОФЕСІЙ СУЧАСНОГО МЕТАЛУРГІЙНОГО ВИРОБНИЦТВА. Український журнал з проблем медицини праці (1(38)). с. 3-10. ISSN 2223-6757

[img] Text
2.pdf

Download (914Kb)

Резюме

Вступ. «Робоче місце – небезпечне середовище». Профілактика професійних захворювань має починатись тоді, як тільки працівник потрапляє під вплив шкідливих виробничих факторів. Радикальним заходом запобігання шкідливому впливу чинників виробничого середовища є система «захисту часом». Підприємство через професійну захворюваність несе втрати, пов’язані зі зростанням вартості продукції, відшкодуванням збитків, сплатою лікарняних листів, перекваліфікацією потерпілих. Мета дослідження. Удосконалити систему профілактики професійної пилової патології легень у працівників основних професій сучасного металургійного виробництва шляхом керування ризиком. Матеріали та методи дослідження. Методи дослідження – гігієнічні, епідеміологічні, санітарно-статистичні, математико-статистичні. Основна група представлена працівниками основних професій сучасного металургійного виробництва та включає 4624 особи. Контрольна група представлена працівниками допоміжних цехів (500 чол.), що знаходяться понад 50 % робочого часу в ізольованих приміщеннях, у яких концентрація пилу є в межах ГДК. За загальною гігієнічною оцінкою умови праці на робочих місцях працівників контрольної групи можна віднести до 2 класу (допустимого) або до 3 класу 1 ступеня шкідливості. Результати. Умови праці в металургійних цехах не відповідають гігієнічним нормативам. У структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності, як в основній, так і в контрольній групі, перше місце посідають хвороби дихальної системи. Найвищі рівні ЗТВП від хвороб дихальної системи як за днями, так і за випадками мають місце в мартенівському, конверторному та доменному цехах, що пов’язано з негативним впливом на працівників високих концентрацій пилу переважно фіброгенної дії, нагріваючого мікроклімату та важкої фізичної праці. Серед основних цехів сучасного металургійного виробництва найвищий відносний ризик розвитку професійної пилової патології легень має місце в мартенівському виробництві. Ситуація, що склалася, є наслідком недоліку технології виплавки сталі, поширеної в Україні наприкінці минулого століття, яка існує і сьогодні. Існуючий метод «захисту часом» базується на формулі Ткачова і Суханова, в основі якої є концентрація пилу на робочому місці та ступінь легеневої вентиляції. Удосконалена нами формула має коефіцієнти та складові, що враховують особливості умов праці в металургійному виробництв: супутні, потенціюючi фактори, демографічні показники. У профілактиці професійної пилової патології легень мають місце три основні принципи, а саме: вік працівника на момент початку роботи у шкідливих умовах, концентрація пилу на робочому місці працівника та визначення порогової кількості робочих змін, яке відбувається за рахунок визначення індивідуального пилового навантаження, що визначається концентрацією пилу на робочому місцi за рахунок постійного санітарно-гігієнічного моніторингу умов праці. Висновки. Професійний ризик розвитку патології легень обумовлений комплексним впливом шкідливих виробничих факторів; у структурі захворюваності з тимчасовою втратою працездатності встановлено, що перше місце займають хвороби дихальної системи (55,57 %); найвищі рівні ризику розвитку професійної пилової патології легень у працівників провідних професій основних цехів мають місце у мартенівському, доменному, конверторному цехах, що відповідає високому ступеню професійно обумовленої захворюваності та свідчить про дуже високу залежність захворюваності від умов праці; розрахована гранична експозиційна доза пилу є найбільшою в доменному цеху.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК [616.24+613.633] 669
Ключові слова: металургія, шкідливі умови праці, професійна пилова патологія легень, допустимі терміни роботи, металлургия, вредные условия труда, профессиональная пылевая патология легких, допустимые сроки работы, metallurgy, harmful work conditions, occupational dust lung pathology, permissible terms of work
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.10. Об'єкти підвищеної небезпеки
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.2.Організація охорони праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.6. Гігієна праці та виробнича санітарія
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.2. Виробнича санітарія
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Науково-дослідні інститути
Назва організації: Український науково-дослідний інститут промислової медицини, м. Кривий Ріг
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 17 Лист 2014 10:06
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3140

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу