ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДУ ТАЛЕНДО ЕКСТРА, К. Е. НА ВИНОГРАДНИКУ

Антропов К.Д., Вавріневич О.П., Гиренко Т.В. (2014) ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ ФУНГІЦИДУ ТАЛЕНДО ЕКСТРА, К. Е. НА ВИНОГРАДНИКУ. Український журнал з проблем медицини праці (2(39)). с. 73-78. ISSN 2223-6757

[img] Text
11.pdf

Download (774Kb)

Резюме

Вступ. В Україні сьогодні спостерігається розширення асортименту похідних азолів і поява нових молекул, наприклад, хіназолінонового ряду, які являються ефективними фунгіцидами. У зв’язку з цим для оцінки можливого негативного їхнього впливу на людину і навколишнє середовище необхідне всебічне вивчення поведінки цих речовин у повітряному середовищі. Мета дослідження. Гігієнічна оцінка безпеки застосування препарату Талендо Екстра, к. е. (діючі речовини – тетраконазол, проквіназид) на винограді. Матеріали та методи дослідження. Визначення концентрацій тетраконазолу і проквіназиду в пробах здійснювали методами високоефективної рідинної та газорідинної хроматографії. Ступінь можливого ризику шкідливого впливу на операторів визначали згідно з методичними рекомендаціями [Затв. МОЗ України 13.05.2009 р. за № 324]. Результати. Встановлено, що в повітрі зони дихання заправника та тракториста, в повітрі над обробленою ділянкою та повітрі прилежних територій тераконазол і проквіназид практично відсутні (нижче межі аналітичного методу). Ступінь можливого професійного ризику впливу тетраконазолу та проквіназиду при надходженні в організм робітників інгаляційним шляхом і через шкіру не перевищує допустимий рівень. Показано, що при дотриманні агротехнічних і гігієнічних регламентів використання препарату Талендо Екстра, к. е. безпечно для працюючих. Встановлено, що застосування препарату Талендо Екстра, к. е., діючими речовинами якого є тетраконазол та проквіназид, на виноградниках в умовах агропромислового комплексу безпечне з позиції гігієни праці та екогігієни.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: фунгіциди, тетраконазол, проквіназид, умови праці, професійний ризик, фунгициды, тетраконазол, проквиназид, условия труда, профессиональный риск, fungicide, tetraconazole, proquinazid, work conditions, occupational risk
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
7. Організація виробництва > 7.1. Технологічні процеси
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Назва організації: Інститут гігієни та екології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 03 Лист 2014 14:37
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3124

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу