ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА МІКРОКЛІМАТУ СУЧАСНИХ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ОФІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Назаренко В.І., Терещенко П.С., Палійчук С.П., Никіфорук О.І., Чуй Т.С. (2014) ФІЗІОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА МІКРОКЛІМАТУ СУЧАСНИХ ОФІСНИХ ПРИМІЩЕНЬ ТА АДАПТАЦІЙНІ РЕАКЦІЇ ОРГАНІЗМУ ОФІСНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Український журнал з проблем медицини праці (2(39)). с. 41-47. ISSN 2223-6757

[img] Text
7.pdf

Download (748Kb)

Резюме

Мета дослідження. Фізіолого-гігієнічна оцінка параметрів мікроклімату сучасних офісних приміщень та дослідження типів адаптаційних реакцій організму працюючих. Матеріали та методи дослідження. Санітарно-гігієнічні, дослідження теплового стану, біологічного віку, основного обміну речовин, лейкоцитарної формули периферичної крові. Проведено на 351 офісному працівнику IT-сфери на підприємствах м. Києва. Результати. Провідним несприятливим фактором на робочих місцях офісних працівників є мікроклімат, перевищення температури повітря (на 1–7 °С) та невідповідність відносної вологості повітря (20–39 %) регламентованим рівням. При цьому, має місце додатковий вплив напруженості праці за показниками інтелектуальних, сенсорних та нервово-емоційних навантажень. Висновки. За Гігієнічною класифікацією праці параметри офісного мікроклімату, у більшості випадків, необхідно віднести до класу 3.1–3.3 (шкідливі умови). Несприятливий вплив параметрів мікроклімату проявляється порушенням теплового стану організму з підвищенням середньозваженої температури тіла на 0,2–0,7 °С. Серед офісних працівників встановлено: підвищення темпів старіння – у середньому на 4,2 років, надлишкова маса тіла – на 10,2 кг, підвищення основного обміну речовин – до 117 ккал/добу. У офісних працівників визначались наступні типи адаптаційних реакцій організму: тренування – 48 %, активації – 45 %, стресу – 7 %. Гендерний показник не впливав на тип адаптаційної реакції. У групі «стрес» спостерігалося підвищення темпів старіння на 8,3 років, збільшення до 43,8 % кількості працюючих з відхиленням маси тіла від оптимальної (за Броком), що потребує впровадження відповідних профілактичних заходів та розробки гігієнічних рекомендацій.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.6:(316.343.655:613.11.006.4)
Ключові слова: мікроклімат, офісні приміщення, тепловий стан людини, біологічний вік, адаптаційні реакції організму, основний обмін, надлишкова вага, микроклимат, офисные помещения, тепловое состояние человека, биологический возраст, адаптационные реакции организма, основной обмен, избыточный вес, microclimate, office premises, thermal state, human biological age, adaptive reactions, basal metabolism, excessive weight
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 03 Лист 2014 13:29
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3120

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу