РОЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ М. КИЄВА

Гречківська Н.В. (2014) РОЛЬ ПРОФІЛАКТИЧНИХ МЕДИЧНИХ ОГЛЯДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОГО ВИЯВЛЕННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ М. КИЄВА. Український журнал з проблем медицини праці (2(39)). с. 21-28. ISSN 2223-6757

[img] Text
5.pdf

Download (981Kb)

Резюме

Вступ. Оцінка здоров’я робітників та рівні захворюваності, у тому числі з професійної патології, через зміни соціально- економічного устрою в державі набула особливої гостроти. Реформування Державної санітарно-епі- деміологічної служби позначилося на якості надання медичної допомоги працівникам: усунуло санітарно-епіде- міологічну службу від контролю за організацією проведення профілактичних (періодичних) медичних оглядів, призвело до значних порушень термінів оформлення санітарно-гігієнічних характеристик умов праці працівни- ків з підозрою на професійні захворювання. Мета дослідження. Узагальнити результати профілактичних (періодичних) медичних оглядів працівників певних категорій підприємств м. Києва в динаміці спостереження 2008–2013 років для визначення пріоритетних напрямів профілактики професійних захворювань. Матеріали та методи дослідження. Проведено обробку звітних бланків «Оперативна інформація», висновків ЦЛЕК ДУ « Інститут медицини праці НАМН України», даних Фонду соціального страхування від нещасних випад- ків на виробництві та професійних захворювань, системний аналіз та узагальнення результатів профілактичних (періодичних) медичних оглядів працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці в динаміці 2008–2013 років. Результати. Визначено, що абсолютна кількість працюючих, зайнятих виробничою діяльністю на підприємствах м. Києва щорічно зменшується, а кількість працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці – збільшується. На долю жінок припадає близько 30 % від загальної кількості працюючих у шкідливих та небезпечних умовах праці. Упродовж 2008–2013 років зареєстровано 63 випадки вперше виявлених хронічних професійних захворювань, визначені групи диспансерного спостереження та контингенти працівників, що потребували раціонального працевлаштування. Висновки. Основною галуззю, що формує професійну патологію в м. Києві, залишається машинобудівна промисловість. У шкідливих та небезпечних умовах праці працюють 29,14 % робітників. У динаміці спостереження 2008–2013 років відмічається тенденція щодо зниження відсотку охоплення профілактичними медичними оглядами робітників певних категорій і збільшення відсотку кількості працівників, що потребують раціонального працевлаштування. Майже 51 % робітників, які потребують переведення на інші роботи, продовжують працювати в шкідливих та небезпечних умовах праці. Реформування Державної санітарно-епідеміологічної служби усунуло службу від контролю за організацією про- ведення профілактичних медичних оглядів працівників певних категорій та контролю за виконанням рекомендацій за результатами профілактичних медичних оглядів. Ураховуючи значну кількість громадян України, що працюють за умов впливу шкідливих та небезпечних виробничих факторів, вкрай актуальним залишається проведення профілактичних медичних оглядів, розробка пріоритетних методів профілактики професійних захворювань в сучасних умовах.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.63:658(477-25)
Ключові слова: професійні захворювання, диспансеризація, профілактичні медичні огляди, профілактика,профессиональные заболевания, диспансеризация, профилактические медицинские осмотры, профилактика, occupational diseases, clinical examination, preventive medical examinations, prophylaxis
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 03 Лист 2014 12:53
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3118

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу