ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ГІРНИЧИХ РОБІТНИКІВ, ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ ВІД ДІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ

Дворніченко Г.Б., Ященко А.Б., Гринюк С.В., Базовкін П.С., Матвійчук Т.Д. (2014) ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ГІРНИЧИХ РОБІТНИКІВ, ХВОРИХ НА ВІБРАЦІЙНУ ХВОРОБУ ВІД ДІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ВІБРАЦІЇ. Український журнал з проблем медицини праці (2(39)). с. 6-12. ISSN 2223-6757

[img] Text
3.pdf

Download (627Kb)

Резюме

Вступ. Проблема профілактики та лікування цереброваскулярних захворювань (ЦВЗ) у всьому світі та Україні займає провідне місце в боротьбі зі зниженням смертності населення. Серед причин розвитку ЦВЗ завжди вказують на атеросклероз судин та гіпертонічну хворобу. Дуже мало уваги приділяється іншим етіологічним чинникам. Біологічна дія виробничої вібрації на організм людини обумовлює, зокрема, і розвиток патології судин головного мозку, що, на нашу думку, впливає на формування ЦВЗ [4]. Мета дослідження. Вивчення поширеності, визначення ризику виникнення ЦВЗ та етіологічного впливу вібрації на їхній розвиток у гірничих робітників кар’єрів, хворих на вібраційну хворобу (ВХ) від дії загальної вібрації, у постконтактному періоді. Матеріали та методи дослідження. Проведено дослідження 496 карт динамічного спостереження хворих на ВХ від дії загальної вібрації гірників кар’єрів, чоловіків, мешканців Дніпропетровської області за двадцятирічний період: 1993–2012 роки. Результати. Аналіз статистичних даних показав, що питома вага судинного синдрому в структурі ВХ складає 64,5 %, ураження церебральних судин мають 44,9 % хворих. Таким чином, серед хворих з судинною патологією церебральний ангіодистонічний синдром зустрічається в 70 % випадків. У майже 5 % хворих на ВХ від дії загальних вібрацій є ЦВЗ. Аналіз поширеності ЦВЗ у групи хворих на ВХ дозволяє констатувати, що вона в 3,36 разу вища за показники в дорослого чоловічого населення, а поширеність інфаркта головного мозку вища більше ніж у 70 разів. Ризики розвитку ЦВЗ у хворих на ВХ переважають у декілька разів такі ризики в дорослого чоловічого населення Дніпропетровської області. При цьому ймовірність виникнення ЦВЗ у постекспозиційному періоді в хворих на ВХ у 4,1 разу вища, ніж у населення. Висновки. Поширеність ЦВЗ у хворих на вібраційну хворобу від дії загальних вібрацій у постекспозиційному періоді в декілька разів переважає таку в дорослого чоловічого населення, а інфаркта головного мозку – у десятки разів. Ризик виникнення ЦВЗ у постекспозиційному періоді в хворих на ВХ від дії загальних вібрацій у декілька разів вищий, ніж у населення. Це свідчить про те, що подальше вивчення особливостей розвитку ВХ від дії загальної вібрації в постекспозиційному періоді є вкрай актуальним та необхідним.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: цереброваскулярні захворювання, поширеність, ризики виникнення, вібраційна хвороба від дії загальних вібрацій, постконтактний період, цереброваскулярные заболевания, распространенность, риск возникновения, вибрационная болезнь от действия общих вибраций, постконтактный период, cerebrovascular diseases, prevalence, risks of development, vibration disease as a result of the effect of general vibrations, post-contact period
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Український НДІ промислової медицини МОЗ України, м. Кривий Ріг
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 31 Жов 2014 12:09
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/3115

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу