ГАЛЬМУВАННЯ ТРАНСЛОКАЦІЇ КАТЕПСИНІВ У ЦИТОЗОЛЬ КЛІТИН ПАПІЛЯРНИХ КАРЦИНОМ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ З АГРЕСИВНИМИ БІОЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Мишуніна Т.М., Калініченко О.В., Тронько М.Д. (2013) ГАЛЬМУВАННЯ ТРАНСЛОКАЦІЇ КАТЕПСИНІВ У ЦИТОЗОЛЬ КЛІТИН ПАПІЛЯРНИХ КАРЦИНОМ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ З АГРЕСИВНИМИ БІОЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ. Журнал Національної академії медичних наук України, т.19 (№4). с. 494-501.

[img] Text
c. 494-501.pdf

Download (184Kb)

Резюме

Зважаючи на думку, що будь-які зміни у внутрішньоклітинному переміщенні лізосомальних катепсинів внаслідок порушення регуляції проникності мембран лізосом є чи причиною, чи наслідком виникнення та прогресії пухлин щитоподібної залози, досліджена активність трьох лізосомальних катепсинів (Н, В і L) та розрахована частка їх активності (відносно загальної у гомогенаті) у цитозолі клітин папілярних карцином, які мають різні характеристики. Встановлено, що активність катепсинів Н і L в цитозолі з тканини пухлин вища за таку в цитозолі з незміненої позапухлинної тканини (тканина порівняння) та істотно не залежить від клінічних особливостей перебігу хвороби та патогістологічних характеристик пухлин. Активність катепсину В у цитозолі з тканини пухлин категорії N0, в цитозолі пухлин гетерогенної будови з наявністю ділянок солідної структури, в цитозолі з карцином за інвазії пухлинних клітин у кровоносні судини та пухлин з ознаками оксифільноклітинних змін вища за відповідні значення в цитозолі з тканини порівняння. У той же час, відсоток активності катепсину В у цитозолі нижчий у разі інкапсульованих карцином, за кровоносної та лімфатичної інвазії, за розповсюдження пухлини по залозі і за її межи і вищий у разі присутності патогістологічних ознак оксифільноклітинних змін порівняно з пухлинами, для яких ці характеристики відсутні. Крім того, відсоток активності катепсину В нижчий в цитозолі з карцином категорії Т3 та у разі гетерогенної будови папілярної карциноми з наявністю солідних ділянок (порівняно з карциномами типової папілярної будови). Для катепсинів Н і L подібне зменшення частки активності ферментів в цитозолі відмічено при інвазії пухлини до кровоносних судин та за розповсюдження її за межи залози. Зменшення транслокації катепсинів з лізосом до цитозолю може свідчити про гальмування лізосомального шляху апоптозу клітин папілярних карцином щитоподібної залози з агресивнішими біологічними характеристиками, що є одним з механізмів, які зумовлюють прогресію злоякісного процесу. Наявність в пухлині оксифільноклітинних змін (клітини Ашкеназі — Гюртле), певно, супроводжується активацією апоптозу останніх.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 616.441-006.6:612.015.13:(612.013 577.7)
Ключові слова: лізосомальні цистеїнові катепсини, папілярна карцинома щитоподібної залози, апоптоз
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Державні служби, організації, установи
Назва організації: Державна установа “Інститут ендокринології та обміну речовин
Видавець: ДП "Інженерно-виробничий центр АЛКОН" НАН України. 04074, Київ, вул. Автозаводська, 2. Тел. (44) 430 82 47
Останні зміни: 27 Черв 2014 08:33
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2982

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу