ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ РИЗИКУ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОФЕСІЙНИЙ КОНТАКТ ІЗ ТЕХНОГЕННИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ

Демецька О.В., Андрусишина І.М., Ткаченко Т.Ю. (2013) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РІВНІВ РИЗИКУ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРОФЕСІЙНИЙ КОНТАКТ ІЗ ТЕХНОГЕННИМИ НАНОЧАСТИНКАМИ. Український журнал з проблем медицини праці (4(37)). с. 47-53. ISSN 2223-6757

[img] Text
6.pdf

Download (542Kb)

Резюме

Стан проблеми. Збільшується кількість осіб, які мають професійний контакт з техногенними наночастинками; відсутні гігієнічні регламенти та стандарти безпеки при роботі з наноматеріалами. Мета дослідження. Оцінити ступінь ризику для осіб, зайнятих отриманням та виробництвом наночастинок для промисловості та дослідницьких цілей. Матеріали та методи дослідження. Уміст хімічних елементів у пробах визначали за допомогою методу атомно- емісійної спектроскопії з індуктивно зв’язаною плазмою (АЕС-ІЗП) на приладі «Орtima 2100 DV» фірми Perkin- Elmer (США). Концентрацію наночастинок у повітрі робочої зони вимірювали на приладі ДАС-2707 (Росія). Оцінку ризику здійснювали з використанням підходу «контрольних смуг». Результати. Відповідно до відхилень умісту в повітрі робочої зони ряду нанорозмірних елементів від значень ГДК, розрахованих за допомогою коефіцієнтів безпеки для наноматеріалів, умови праці на робочих місцях оператора електронно-променевої установки, оператора планетарного млина та електрозварювальника можуть бути віднесені до третього класу четвертого ступеня (3.4). Отримання наноматеріалів при механосинтезі в планетарному млині навіть за умов нерегулярності операції становить значний ризик для працюючих, який можна зіставити з рівнем ризику на робочому місці електрозварювальника. Висновки. Низькі рівні кількісної концентрації наночастинок у повітрі робочої зони не завжди кореспондують із рівнями ризику для працюючих. У повітрі робочої зони приміщень, де отримують чи використовують наноматеріали, існує фоновий рівень наночастинок. Слід зазначити, що за умов відсутності перевищення чинних гігієнічних нормативів для шкідливих речовин у повітрі робочої зони може мати місце перевищення ГДК для наноматеріалів, що розраховані за допомогою коефіцієнтів безпеки.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.6.027:544.023.5.002.5
Ключові слова: наночастинки, повітря робочої зони, рівень ризику, наночастицы, воздух рабочей зоны, уровень риска, nanoparticles, air of the working zone, risk level
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 29 Січ 2014 11:21
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2731

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу