ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ІНСТИТУТУ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ

Кундієв Ю.І., Нагорна А.М., Соколова М.П., Кононова І.Г. (2013) ДИНАМІКА ПРОФЕСІЙНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ІНСТИТУТУ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ НАМН УКРАЇНИ. Український журнал з проблем медицини праці (4(37)). с. 11-22. ISSN 2223-6757

[img] Text
3.pdf

Download (712Kb)

Резюме

Вступ. За даними МОП та ВООЗ кількість нещасних випадків та захворювань, що пов’язані з трудовою діяльністю, має тенденцію до збільшення і забирає понад 2 млн людських життів щорічно. Вивчення професійної захворюваності працюючих в Україні має давню історію. Оцінка здоров’я робітників та зв’язку його з умовами праці набуло особливої гостроти, у тому числі й через зміни соціально-економічного устрою. Мета дослідження. Визначення закономірностей формування професійної захворюваності з урахуванням ризиків розвитку професійної патології в працюючих основних галузей промисловості. Матеріали та методи дослідження. Проведено порівняльний аналіз показників професійної захворюваності в динаміці з урахуванням видів економічної діяльності, основних форм патології на підставі обробки «Карт обліку професійних захворювань (отруєнь)», даних МОЗ України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Здійснено розрахунки ризиків розвитку професійних захворювань в окремих видах виробництва. Результати. Визначено, що абсолютна кількість працюючих на виробництвах останнім часом зменшилася, а кількість хворих на професійну патологію навпаки зросла. Кількість зареєстрованих випадків вперше виявлених хронічних захворювань коливається в межах 4,0–9,0 тис. (2,3–4,5 випадків на 10 тис. працюючих). У структурі професійної захворюваності перше місце належить хворобам пилової етіології (40–65 %), друге – захворюванням кістково-м‘язової системи та сполучної тканини (близько 20 %), третє – вібраційній хворобі (8–9 %). Висновки. Небезпечними щодо формування професійної патології залишаються регіони, де розташовані великі підприємства провідних галузей промисловості (вугільна, металургійна, машинобудування), у яких зосереджена значна чисельність працюючих у шкідливих умовах (Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька області та ін.). Рівень професійного ризику розвитку професійних захворювань корелює з умовами праці за показниками професійної захворюваності, даних поглиблених медичних оглядів, захворюваності з тимчасовою втратою працездатності.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.6(477)
Ключові слова: професійна захворюваність, форми патології, умови праці, основні види економічної діяльності, досвід Інституту, профессиональная заболеваемость, формы патологии, условия труда, основные виды экономической деятельности, опыт Института, occupational morbidity, types of pathology, work conditions, main types of economic activity, experience of the Institute
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 29 Січ 2014 15:16
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2728

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу