КАНЦЕРОГЕННА НЕБЕЗПЕКА ТА ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Варивончик Д.В., Шевченко В.І. (2013) КАНЦЕРОГЕННА НЕБЕЗПЕКА ТА ОНКОЛОГІЧНА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я. Український журнал з проблем медицини праці (3(36)). с. 66-77. ISSN 2223-6757

[img] Text
9.pdf

Download (525Kb)

Резюме

Дотепер не проводились системні дослідження з оцінки канцерогенної небезпеки галузі охорони здоров’я, не визначено фактори та ризики онкологічної захворюваності працівників, відсутні науково-обґрунтовані заходи із профілактики цієї виробничо-зумовленої патології, що і визначило актуальність даного дослідження. Мета дослідження. Аналіз сучасних наукових даних щодо канцерогенної небезпеки та онкологічної захворюваності працівників галузі охорони здоров’я. Матеріали дослідження. Проведено системний огляд наукових даних щодо оцінки експозиції працівників галузі охорони здоров’я канцерогенними агентами на робочому місці та їхньої ролі в етіології виникнення виробничо-зумовлених злоякісних новоутворень. Відбір наукової інформації відбувався з використанням наукових джерел: бази даних «PubMed», реферативної бази даних «Джерело», електронної бібліотеки Російської Федерації «eLIBRARY», пошукової системи «Google Scholar», бази даних літератури ВООЗ, Міжнародної агенції з дослідження раку (IARC). Результати. Результати дослідження свідчать про наявність впливу на працівників галузі охорони здоров’я великої кількості хімічних, фізичних, біологічних факторів виробничого середовища та трудового процесу, які визначають канцерогенну небезпеку даного виду економічної діяльності і є причиною виникнення виробничо-зумовленої онкологічної патології серед них. Вищезазначене визначає потребу в ідентифікації канцерогенної небезпеки в різних спеціалізованих службах даної галузі охорони здоров’я, що дозволить розробити цілеспрямовані та диференційовані до ступеня канцерогенного ризику заходи профілактики виробничо-зумовленої онкологічної патології серед працівників, на що і будуть спрямовані подальші дослідження.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК (616-006:616-057):614.2
Ключові слова: галузь охорони здоров’я, канцерогенна небезпека, захворюваність на рак, працівники, отрасль здравоохранение, канцерогенная опасность, заболеваемость раком, работники, health care system, cancer hazard, cancer morbidity, medical workers
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 23 Жов 2013 09:42
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2650

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу