ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖКОСТІ ТА НАПРУЖЕНОСТІ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СКЛАДАЛЬНО-КЛЕПАЛЬНИХ РОБІТ НА АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Яворовський А.П., Шевцова В.М., Сова С.Г. (2013) ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЖКОСТІ ТА НАПРУЖЕНОСТІ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ СКЛАДАЛЬНО-КЛЕПАЛЬНИХ РОБІТ НА АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. Український журнал з проблем медицини праці (2013). с. 25-33. ISSN 2223-6757

[img] Text
4.pdf

Download (533Kb)

Резюме

Мета дослідження. Підвищення ефективності профілактики впливу шкідливих факторів трудового процесу на складальників-клепальників та слюсарів-складальників авіаційних підприємств на основі поглибленого дослідження психофізіологічних особливостей праці на робочих місцях працівників цих професій та подальшого комплексного застосування результатів у системі профілактичних заходів. Методи дослідження. Тематичні дослідження проведені на підприємстві з будівництва літаків – Державне підприємство «Антонов» та на підприємстві з ремонту літальних апаратів – Державне підприємство «Завод 410 цивільної авіації». Вивчення показників фізичного та нервово-емоційного навантаження на робочих місцях складальників-клепальників та слюсарів- складальників проведено згідно з вимогами чинної нормативно-методичної документації МОЗ України, оцінка важкості та напруженості праці – відповідно до критеріїв ГН 3.3.5-3.3.8; 6.6.1-083-2001 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Результати. Встановлено, що важкість трудового процесу в цих професіях за сумою показників (фізичне статичне навантаження, перебування в незручній або вимушеній робочій позі) та напруженість праці за показниками, які мають найвищий ступінь (тривалість зосередженого спостереження; ризик для власного життя у зв’язку з роботою на висоті), відповідають класу 3.2 (важка, напружена праця 2 ступеня). Висновки. Важкість і напруженість трудового процесу є одними із провідних шкідливих виробничих факторів на робочих місцях складальників-клепальників і слюсарів-складальників авіапідприємств. Рекомендації. Для покращення умов праці та збереження здоров'я складальників-клепальників та слюсарів- складальників авіаційних підприємств запропоновано удосконалити технологію та покращити організацію праці при виконанні складально-клепальних робіт.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.644:061.5:629.7
Ключові слова: важкість та напруженість праці, складальники-клепальники, слюсарі-збиральники, провідні шкідливі фактори, профілактика, тяжесть и напряженность труда, сборщики-клепальщики, слесари-сборщики, ведущие вредные факторы, профилактика, burden and strain work, riveters, assemblers, fitters, leading harmful factors, prophylaxis
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
Організація-джерело ресурсу: Вищі навчальні заклади
Назва організації: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 21 Жов 2013 14:11
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2645

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу