ІНДУКЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ

Назаренко В.І. (2007) ІНДУКЦІЯ МАГНІТНОГО ПОЛЯ ПРОМИСЛОВОЇ ЧАСТОТИ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО РИЗИКУ НА ТЕПЛОВИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯХ. Український журнал з проблем медицини праці (4(12)). с. 18-26. ISSN 2223-6757

[img] Text
2007-4(12)_3.pdf

Download (2004Kb)

Резюме

Вивчалися умови праці, біологічний вік (БВ), частота і спектр скарг на стан здоров’я, рівень захворюваності з тимчасовою втратою працездатності (ЗТВП) у 407 працюючих основних професій котельно-турбінного цеху (КТЦ), елек- троцеху (ЕЦ), цеху теплової автоматики і вимірювання (ЦТАВ) ТЕЦ АК «Київенерго». Для більшості робочих місць характерна комбінована дія фізичних чинників, що не відповідають гігієнічним нормативам — шуму (82—88 дБАекв) і нагрівального мікроклімату (28—32 °С), а також - важкості (клас 3.1.) і напруженості праці (клас 3.1.- З.2.). За рівнями експозиції магнітного поля 50 Гц умовно визначено три професійні групи фахівців на ТЕЦ (за цехом роботи): електрослюсарі ЦТАВ, які контролюють вимірювальну апаратуру (до 40 мкТл), машиністи котельного і турбінного відділення (до 120 мкТл); електрослюсарі і електромонтери електроцеху (до 1600 мкТл). Заданими кореляційного аналізу три чинники виробничого середивища — шум, температура повітря, МП 50 Гц мають достовірний зв’язок з частотою скарг на захворювання органів дихання (підвищена температура повітря, шум), ЗТВП нервової системи (шум) та системи кровообігу (МП 50 Гц). При цьому, в групі з максимальними рівнями магнітної індукції до 1600 мкТл збільшується в 1,4—1,6 раза питома вага ЗТВП системи кровообігу порівняно з іншими групами, що свідчить про можливість використання даного показника як одного з індикаторів несприятливого впливу МП 50 Гц на виробництві. За дослідженнями біологічного віку персонал КТЦ і ЕЦ потрібно відносити до IV функціонального класу відхилення БВ від популяційного стандарту, як групу ризику з професійно зумовленими захворюваннями та зниженням працездатності. Граничнодопустимий рівень МП 50 Гц (1758,4 мкТл) в Україні потребує подальшого уточнення з урахуванням даних світової літератури і міжнародних нормативних актів.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 013.0+613.647:621.311.22
Ключові слова: чинники виробничого середовища, теплова електростанція, електромонтери, електрослюсарі, машиністи котельно-турбінного цеху ТЕЦ, біологічний вік, скарги на стан здоров’я, захворюваність з тимчасовою втратою працездатності, факторы производственной среды, тепловая электростанция, электромонтеры, электрослесари, машинист котельно — турбинного цеха, жалобы на состояние здоровья, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, factors of industrial environment, thermal power station, electrical engineers, electromechanics, machinists of the boiler-turbine shop, complaints of the state of health, temporary morbidity
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
7. Організація виробництва > 7.3. Виробниче середовище
Організація-джерело ресурсу: Республика Беларусь > Палата представителей
Назва організації: Інститут медицини праці АМН України, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 21 Жов 2013 09:24
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2633

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу