ВИВЧЕННЯ ЦИТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ НА КУЛЬТУРІ КЛІТИН ЛЮДИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТАХ IN VITRO

Марченко М.Л., Бездєнєжних Н.О., Фахмі М. (2011) ВИВЧЕННЯ ЦИТОТОКСИЧНОЇ ДІЇ НАНОЧАСТИНОК МЕТАЛІВ НА КУЛЬТУРІ КЛІТИН ЛЮДИНИ В ЕКСПЕРИМЕНТАХ IN VITRO. Український журнал з проблем медицини праці (1(25)). с. 63-70. ISSN 2223-6757

[img] Text
Mar.pdf

Download (498Kb)

Резюме

З бурхливим розвитком нанотехнологій пов’язані не тільки значні досягнення в сфері медицини, різних галузях промисловості та точних технологій, але й небажані наслідки для здоров’я людини та навколишнього середовища. У зв’язку з цим виникає гостра необхідність у розробці державних санітарно-гігієнічних норм та стандартів, які регламентуватимуть концентрації наночастинок у повітрі робочої зони та навколишньому середовищі. Оскільки ступінь токсичності наночастинок залежить не тільки від їхнього хімічного складу, а й від їхніх розмірів, характеристики поверхні, внутрішньої структури, електромагнітних властивостей, з’являється необхідність у диференційному підході під час проведення токсиколого-гігієнічної оцінки наноматеріалів, що у свою чергу потребує використання значно більшої кількості тварин під час токсикологічних досліджень, ніж при оцінці речовин мікророзмірів тієї ж самої природи. Таким чином, дослідження токсичності наночастинок in vitro на культурах клітин людини можуть не тільки дозволити скоротити кількість тварин у дослідженнях in vivo, але й забезпечити цінною інформацією про можливі ризики для живого організму та оточуючого середовища в умовах експозиції наночастинками. Із цієї точки зору нами були проведені пілотні дослідження гострої токсичної дії наночастинок кількох металів на культурах клітин людини – A-549, HaCaT, Сolo-205 та U-373. Отримані результати відповідали даним наукової літератури, що свідчать про особливий пошкоджуючий вплив наночастинок на тканини легенів і шкіри людини та тварин in vivo.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 519.6+546.3+576.345
Ключові слова: наночастинки металів, культури клітин, цитотоксичність, наночастицы, культуры клеток, цитотоксичность,nanoparticles, cultures of human cells, cytotoxic impact, ЕС50
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України, м. Київ, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 06 Серп 2013 12:51
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2560

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу