ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПРАЦІВНИКІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ, ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ

Нагорна А.М., Вітте П.М., Соколова М.П., Кононова І.Г., Орехова О., Мазур В.В. (2012) ОЦІНКА РИЗИКУ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ У ПРАЦІВНИКІВ МЕТАЛУРГІЙНОЇ, ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ. Український журнал з проблем медицини праці (3(31)). с. 3-13. ISSN 2223-6757

[img] Text
2012_3 nag.pdf

Download (969Kb)

Резюме

У статті представлено закономірності формування ризику професійної захворюваності працюючого населення у вугільній, металургійній галузях та машинобудуванні України за окремими формами професійної патології. Розрахунки проведені за допомогою методології, що розроблена на основі використання принципів МОП та ВООЗ щодо вивчення несприятливих ефектів на стан здоров’я працівників, що викликані експозицією шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища. Також використані підходи до оцінки професійного ризику, що розроблені науковцями НДІ медицини праці РАМН. Виявлено, що сумарні професійні ризики серед працівників досліджених галузей досить високі.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 614.2+616-057-084
Ключові слова: професійна захворюваність, професійні ризики, вугільна, металургійна промисловість, машинобудування, профессиональная заболеваемость, профессиональные риски, угольная, металлургическая промышленность, машиностроение, occupational morbidity, occupational risks, mining, metallurgical and machine building industries
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Київська міська санітарно-епідеміологічна станція, Український НДІ промислової медицини, м. Кривий Ріг, Львівський національній медичний університет
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 31 Лип 2013 13:34
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2518

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу