ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИГОМОТОКСИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПРОФЕСІЙНОГО ГЕНЕЗУ (КОНТРОЛЬОВАНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)

Басанець А.В., Варивончик Д.В., Єрмакова О.В. (2009) ОЦІНКА КЛІНІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ АНТИГОМОТОКСИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ПРОФЕСІЙНОГО ГЕНЕЗУ (КОНТРОЛЬОВАНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ). Український журнал з проблем медицини праці (2(18)). с. 59-72. ISSN 2223-6757

[img] Text
Basanets_MT_02_09.pdf

Download (2089Kb)

Резюме

Дослідженням встановлено, що у хворих на хронічну обструктивну хворобу легень (ХОЗЛ), які отримували анти� гомотоксичні препарати (АГТП), спостерігається більш виражені (у порівнянні з групою контролю): зменшення скарг на кашель; регресія аускультативих ознак загострення ХОЗЛ (жорстке дихання); покращення бронхіальної прохідності та чутливості до інгаляційних бронхолітиків; зниження інтенсивності запалення, обумовленого неспе� цифічною інфекцією (за даними цитологічного дослідження периферичної крові та харкотиння), а також – імуно� моделюючий та десенсебілізуючий ефекти; виражене зниження цитологічних ознак бронхообструкції та алерген� залежного запалення; підвищення чутливості хворих із супутньою гіпертонічною хворобою до антигіпертензивної терапії. АГТП не вплинула на перебіг пневмосклерозу та емфізему легень, але дозволила знизити ступінь легеневої недостатності. Використання АГТП рекомендовано для широкого лікувально�профілактичного застосування в клініці професійних захворювань.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК: 616�057�08+616.233�002+615.322:001.5
Ключові слова: ХОЗЛ, АГТП, клінічне контрольоване дослідження, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), антигомотоксическая терапия (АГТП), клиническое контролируемое исследование, chronic obstructive lung diseases (COLD), antihomotoxic preparations (AHTP), clinical control study
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
4. Медицина праці > 4.6. Клінічна медицина
4. Медицина праці > 4.9. Клінічні дослідження
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 07 Серп 2013 09:09
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2501

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу