РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ ПОВЕДІНКИ ВИСОКОГО РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНФІКУВАННЯ ВІЛ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Кальченко А.М. (2013) РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ У ФОРМУВАННІ ПОВЕДІНКИ ВИСОКОГО РИЗИКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНФІКУВАННЯ ВІЛ СЕРЕД МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. Український журнал з проблем медицини праці (2(35)). с. 50-54. ISSN 2223-6757

[img] Text
2013(2)kal 50-54.pdf

Download (538Kb)

Резюме

Роль поведінки є вирішальною у формуванні профілактичних знань, вмінь, навичок, які знижують ризик профе- сійного інфікування ВІЛ. Роль психологічних факторів у цьому процесі є малодослідженою. Мета. Визначити ключові психологічні фактори, що визначають поведінку високого ризику професійного інфікування ВІЛ. Матеріали та методи. Обстежено 981 медичного працівника (стаціонарні відділення хірургії, фтизіатрії, терапії). Медичних працівників було розподілено на дві групи: І) наявність та ІІ) відсутність на робочому місці виробничої аварії, що загрожує інфікуванню ВІЛ. Серед працівників визначено психологічні характеристики за опитувальни- ками: «MMPI» («Міні-мульт»), «Локус контролю Роттера», «Готовність до ризику Шуберта», «Рівень вигоряння Маслача-Джексона», «Рівень професійного стресу Вайсмана». Результати. Визначено, що психологічні фактори збільшують ризик інфікування ВІЛ внаслідок зміни поведінки працівника, що обумовлено факторами: 1) істерії, гіпоманії, психопатії; 2) екстернального локусу контролю; 3) підвищеної готовності до ризику; 4) професійного емоційного вигоряння; 5) підвищеного рівня професійного стресу. Визначено необхідність оптимізації методів профілактичної освіти, з врахуванням психологічних особливостей та механізмів зміни поведінки працівників.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК [(616.98:578.828ВІЛ):159.9.019.4]:614.2
Ключові слова: ВІЛ, виробнича небезпека, психологічні фактори, профілактика, медичні працівники, ВИЧ, производственная опасность, психологические факторы, профилактика, медицинские работники, HIV, occupational danger, psychological factors, prevention, medical workers
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 22 Лип 2013 08:34
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2494

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу