АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО- ПРОМЕНЕВОЇ УСТАНОВКИ УЕ-202

Демецька О.В., Ткаченко Т.Ю., Мовчан В.О., Андрусишина І. М., Васильєв В.І. (2013) АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНИХ РИЗИКІВ ПРИ ВИКОРИСТАННІ НАНОТЕХНОЛОГІЙ НА РОБОЧИХ МІСЦЯХ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЕЛЕКТРОННО- ПРОМЕНЕВОЇ УСТАНОВКИ УЕ-202. Український журнал з проблем медицини праці (2(35)). с. 44-49. ISSN 2223-6757

[img] Text
2013(2)dem 44-49.pdf

Download (731Kb)

Резюме

Стан проблеми. Зростає кількість людей, що мають професійний контакт із наноматеріалами. Мета. Оцінити потенційний ризик на робочому місці оператора електронно-променевої установки УЕ-202 з виробництва наноматеріалів та порошків із наноструктурою. Матеріали та методи. Хімічний аналіз проб проводили методом ІСР-АЕС на приладі Optima 2100 DV. Концентрацію наночастинок у повітрі робочої зони вимірювали на приладі ДАС-2707. Оцінку ризику здійснювали за допомогою підходу «контрольних смуг». Результати. Максимальна концентрація частинок від 1 до 100 нм перевищувала тестові рівні за умов припинення роботи установки. Концентрації нанорозмірних нікелю, хрому та цинку перевищували розрахункові значення ГДК для наноматеріалів навіть за умов відсутності перевищення ГДК для «макроречовин». Натомість розрахункові значення ризику комбінованої дії свідчать на користь відсутності несприятливого впливу на організм працюючих (за умов припинення роботи установки та при її роботі в теплий період року). Висновки. Закритий технологічний процес при виробництві наночастинок не завжди гарантує безпеку працюючих. При оцінці ризику на робочих місцях, де застосовують нанотехнології, інформація щодо масової концентрації речовин в нанодіапазоні є більш інформативною, ніж дані щодо кількості частинок. Запропоновані заходи щодо мінімізації ризику.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 613.6.027:544.023.5.002.5
Ключові слова: нанотехнологии, наночастицы, воздух рабочей зоны, потенциальный риск, nanotechnology, nanoparticles, working zone air, potentional risk
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.6. Гігієна праці та виробнича санітарія
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
7. Організація виробництва > 7.3. Виробниче середовище
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ, Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона НАН України, м. Київ, Інститут фізики НАН України, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 18 Лют 2014 11:06
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2493

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу