ОЦІНКА ВИРОБНИЧОЇ КАНЦЕРОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ В ПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ

Варивончик Д.В. (2013) ОЦІНКА ВИРОБНИЧОЇ КАНЦЕРОГЕННОЇ НЕБЕЗПЕКИ В ПЕРЕРОБНІЙ ГАЛУЗІ. Український журнал з проблем медицини праці (2(35)). с. 22-27. ISSN 2223-6757

[img] Text
2013(2)var 22-28.pdf

Download (502Kb)

Резюме

Оцінка канцерогенної небезпеки виробництв – один із шляхів управління умовами праці та профілактики захворювання працюючих на професійний рак. Мета дослідження – оцінити канцерогенну небезпеку переробної галузі економічної діяльності. Матеріали. Оцінка частоти експозиції працівників переробної галузі канцерогенними агентами І та ІІА груп, визначення ймовірних органів-мішенів, у яких очікується виникнення злоякісних новоутворень. Результати. Визначено, що пріоритетними виробничими канцерогенними факторами в переробній промисловості є: 1) деревний пил (9,6 % працюючих), природне (сонячне) та штучне УФВ (9,2 %); 2) силіцію діоксид (кристалічний) (7,4 %), свинцю неорганічні сполуки (7,4 %); 3) радон-222 та ДПРР (6,9 %), формальдегід (6,7 %), хрому (VI) сполуки (6,6 %); 4) нікель та його сполуки (5,3 %), поліциклічні ароматичні вуглеводні (бенз [а]пірен) (5,3 %), сильні неорганічні кислоти (4,7 %); 5) тетрахлоретилен (3,6 %), вихлопні гази дизельних двигунів (3,5 %), стирол (3,5 %). У працівників очікуються високі рівні захворювання на злоякісні новоутворення: губи, глотки, шлунка; носової порожнини та пазух, гортані, бронхів та легенів; шкіри; ока та його придатків; сечового міхура; лейкемії. Отримані дані дозволяють розробити науково обґрунтовані та цілеспрямовані заходи первинної та вторинної профілактики професійного раку в працівників цієї галузі виробництва.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК (616-006:616.57):338.3.001.73
Ключові слова: переробна галузь, виробництво, канцерогенна небезпека, органи-мішені, профілактика, перерабатывающая отрасль, производство, канцерогенная опасность, органы-мишени, профилактика, processing branch of industry, production, cancer danger, target-organs, prophylaxis
Теми: 1. Промислова безпека та охорона праці > 1.4. Умови праці
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.5. Травматизм та професійні захворювання
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.6. Гігієна праці та виробнича санітарія
1. Промислова безпека та охорона праці > 1.9. Професійні ризики
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.5. Профілактична медицинa
7. Організація виробництва > 7.3. Виробниче середовище
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці НАМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 19 Лип 2013 13:34
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2489

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу