ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ДЕЯКИХ АНТИДІАБЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЇХ ГІГІЄНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ

Палагіна І.А., Кудря М.Я., Колодуб Ф.А., Карпенко Н.О., Козар В.В., Кавок Н.С., Устенко Н.В. (2007) ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ДЕЯКИХ АНТИДІАБЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЇХ ГІГІЄНІЧНОГО РЕГЛАМЕНТУВАННЯ. Український журнал з проблем медицини праці (1(9)). с. 31-40. ISSN 2223-6757

[img] Text
1(9)_2007 №6 opt.pdf

Download (564Kb)

Резюме

У динаміці інгаляційної експозиції досліджено вплив антидіабетичних засобів фенсукциналу та діакамфу на стан цілісного організму, окремих його органів та систем з урахуванням змін інтегральних, функціональних, метаболічних та імунологічних показників у щурів. Визначено критерії інгаляційної токсичності цих лікарських засобів, якими є порушення прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та стану неспецифічної резистентності. Ці критерії рекомендовано для встановлення порогових концентрацій та гігієнічного регламентування антидіабетичних сполук з антиоксидантною активністю.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК: 615.252.349.099+613.632
Ключові слова: антидіабетичні засоби, інгаляційна експозиція, критерії токсичності, прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз, неспецифічна резистентність, гігієнічне регламентування,anti-diabetic drugs, inhalation exposure, criteria of toxicity, pro-oxidant-antioxidant homeostasis, non-specific resistance, hygienic regulation
Теми: 4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.9. Клінічні дослідження
Назва організації: Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я.Данилевського АМН України, м. Харків
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 18 Лип 2013 14:18
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2483

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу