ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА КЛІТИНИ ЛЮДИНИ, КУЛЬТИВОВАНІ IN VITRO

Марченко М.Л., Бездєнєжних Н.О., Кудрявець Ю.Й. (2008) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИТОТОКСИЧНОГО ВПЛИВУ СПОЛУК ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА КЛІТИНИ ЛЮДИНИ, КУЛЬТИВОВАНІ IN VITRO. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 27-34. ISSN 2223-6757

[img] Text
2008-3(15)_5.pdf

Download (4Mb)

Резюме

З метою створення моделі оцінки токсичності речовин in vitro в культурі клітин проведені експерименти з використанням культур клітин людини різного тканинного походження (легені та печінка — А-549, A-549IFN, Hep-G2). У порівняльних дослідженнях використані два основних тести, за якими оцінювали кількість життєздатних клітин — МТТ (метилтетразолієвий тест) та В-сульфородаміновий (СРВ). Для експерименту були відібрані найпоширеніші забруднювачі навколишнього середовиша — сполуки важких металів. Встановлено, що два різних методи аналізу in vitro не відрізняються між собою за чутливістю (за показниками ІС50), але з метою моніторингу широкого набору сполук більш зручним і дешевшим є СРВ-тест. Встановлено, що клітини людини різного тканинного походження відрізняються за чутливістю до певних ксенобіотиків; показано, що модифікація клітин тривалою експозицією з інтерферонами здатна підвищувати їх чутливість до солей деяких металів. Дані отримані in vitro свідчать про їх відповідність результатам дослідження гострої токсичності солей важких металів in vivo.

Тип елементу : Стаття
Додаткова інформація: УДК 519.6+546.3+576.345
Ключові слова: базальна цитотоксичність, ІС50, культури клітин, важкі метали, метилтетразолієвий тест, В-сульфородаміновий тест, клітини модифіковані інтерфероном
Теми: 4. Медицина праці > 4.4. Теоретична медицина
4. Медицина праці > 4.9. Клінічні дослідження
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Інститут медицини праці АМН України, м. Київ, Інститу т експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 17 Лип 2013 14:14
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2479

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу