КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНО-ЗУМОВЛЕНОГО РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ, ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВІКУ НА РОЗВИТОК КАТАРАКТИ У КОГОРТИ ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС

Вітте П.М. (2008) КОМБІНОВАНИЙ ВПЛИВ ПРОФЕСІЙНО-ЗУМОВЛЕНОГО РАДІАЦІЙНОГО ОПРОМІНЕННЯ, ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН ТА ВІКУ НА РОЗВИТОК КАТАРАКТИ У КОГОРТИ ЛІКВІДАТОРІВ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧАЕС. Український журнал з проблем медицини праці (3(15)). с. 10-19. ISSN 2223-6757

[img] Text
2008-3(15)_3 часть 1.pdf

Download (2975Kb)
[img] Text
2008-3(15)_3 часть 2.pdf

Download (2691Kb)

Резюме

Предметом епідеміологічного дослідження було вивчення залежності розповсюдженості та виникнення нових випадків радіаційної катаракти від впливу хімічних сполук в когорті 9481 Ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, у яких була встановлена індивідуальна доза опромінення. Попри те, що вибірка обстежених була більше включених в аналіз, дослідження були обмежені тими особами, які пройшли обстеження двічі в динаміці проспективного епідеміологічного та офтальмологічного дослідження. Аналіз даних анкет скринінгу засвідчив, що гіпотеза оцінки радіаційного риску для органа зору Грунтується на помилкових припущеннях. Ця гіпотеза припускає, що радіаційна катаракта не повинна виникати при дозі менше 2000 mSv (2,0 Sv). — відповідно, катаракта розглядається по своїй природі, як явище детерміноване даним порогом радіаційного впливу. Одержані нами результати показують зовсім іншу картину. Професійно-зумовлені дози опромінення менші ніж 100 mSv, менш ніж через 12 років після опромінення, достовірно свідчать про наявність випадків виникнення катаракти. Як «заважаючий» чинник вивчено вплив віку та токсичних речовин, які впливали в процесі виконання професійних обов’язків ліквідаторами аварії на ЧАЕС. В дослідженні намагалися виявити синергізм або антагонізм цих чинників по відношенню до ефектів, визваних іонізуючою радіацією. Епідеміологічний аналіз впливу екзогенних хімічних чинників засвідчив наявність синергізму їх впливу з радіаційним чинником. Є багато професійних зовнішніх чинників, включаючи чинники способу життя, які заслуговують на подальше дослідження.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: епідеміологія, катаракта, ліквідатори аварії на ЧАЕС, доза, професійне радіаційне опромінення, віковий чинник, токсичні речовини, умови праці, эпидемиология, катаракта, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, доза, профессиональное радиационное облучение, возрастной фактор, токсические вещества, условия труда, epidemiology, cataract, liquidator of the Chernobyl accident, dose of occupational radiation exposure, age factor, toxic substances, work conditions,
Теми: 4. Медицина праці > 4.7. Охорона здоров’я
4. Медицина праці > 4.9. Клінічні дослідження
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: Інститут медицини праці АМН України, м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 17 Лип 2013 13:13
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2477

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу