АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ -308 G/А ГЕНА ТNF-альфа З РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ФІБРОЗУ ТА ХНЗЛ У ПРАЦІВНИКІВ АЗБОЦЕМЕНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Журахівська Н.В. (2009) АСОЦІАЦІЯ ПОЛІМОРФІЗМУ -308 G/А ГЕНА ТNF-альфа З РИЗИКОМ РОЗВИТКУ ФІБРОЗУ ТА ХНЗЛ У ПРАЦІВНИКІВ АЗБОЦЕМЕНТНИХ ПІДПРИЄМСТВ. Український журнал з проблем медицини праці (3(19)). с. 59-64. ISSN 2223-6757

[img] Text
Zhurahivska_MT_03_09.pdf

Download (330Kb)

Резюме

Досліджена асоціація поліморфізму -308 G /А гена фактора некрозу пухлин-альфа (ТNG-альфа) з розвитком хронічних неспецифічних захворювань легень (ХНЗЛ) та фіброзу в працівників азбоцементних підприємств. Алельний поліморфізм гена ТNG-альфа було визначено у 93 здорових (контрольна група) та 116 хворих на бронхолеге- неву патологію (основна група) працівників азбоцементних підприємств зі стажем роботи в умовах впливу пилу, що містить хризотиловий азбест не менш, ніж 5 років. Основна група складалася з осіб з ознаками фіброзу (71 особа) та хворих на ХНЗЛ (45 осіб). Наявність алелів А та G визначали за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та наступним аналізом поліморфізму довжини рестрикційних фрагментів (ПДРФ). Для алелів А та G значних відмінностей у частоті розподілу між обстеженими групами виявлено не було (р > 0,05). Різниця між частотами генотипів за геном ТNG-альфа у групі хворих на ХНЗЛ, осіб з ознаками фіброзу та в контрольній групі також була статистично не вірогідною (р > 0,05). Отримані дані свідчать про відсутність асоціації між поліморфними варіантами — 308 G/А гена ТNG-альфа та ризиком розвитку фіброзу та ХНЗЛ у працівників азбоцементних підприємств України.

Тип елементу : Стаття
Ключові слова: ХНЗЛ, фіброз, хризотиловий азбест, фактор некрозу пухлин-альфа,ген ТNG-альфа, поліморфізм -308 G/А, ХНЗЛ, фиброз, хризотиловий асбест, фактор некроза опухолей-альфа, ген TNF-альфа, полиморфизм -308G/A, chronic nonspecific pulmonary disease, pulmonary fibrosis, chrysotile asbestos, tumor necrosis factor-alpha, TNF-a gene, -308G/A-polymorphism
Теми: 4. Медицина праці > 4.3. Гігієна праці
Організація-джерело ресурсу: Наукові установи України > Національна академя медичних наук України
Назва організації: ДУ «Інститут медицини праці АМН України», м. Київ
Видавець: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена»
Останні зміни: 07 Серп 2013 09:20
URI: http://opb.org.ua/id/eprint/2434

Дії, що потребують авторизації

Перегляд елементу Перегляд елементу